Hyfforddiant Gofal Cymdeithasol

Oherwydd pwysau ariannol, mae'n ddrwg gennym eich hysbysu na allwn ddarparu te a choffi yn y digwyddiadau hyfforddi yn ystod 2019-20, rydym yn eich cynghori i fynd â diodydd a phecyn bwyd gyda chi i ddigwyddiadau.

Mae'r Uned Hyfforddiant yn gyfrifol am gynhyrchu a chyflwyno Rhaglen Datblygu'r Gweithlu Gofal Cymdeithasol Cymru(RhDGGCC) ar sail flynyddol.  Mae'r Uned Hyfforddiant yn hyrwyddo'r rhaglen hyfforddi o fewn Gwasanaethau Plant ac Oedolion Cyngor Sir Powys sy'n cwmpasu gofalwyr, gofalwyr maes a rhieni mabwysiadu ynghyd â'r sector preifat, gwirfoddol ac annibynnol (Sefydliadau'r Sector Ehangach), ac yn cynnig cyngor a chyfarwyddyd ar ddiwallu'r safonau a'r targedau sy'n ofynnol.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu