1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Chwilio am swyddi ac ymgeisio amdanynt

Image cynrychioli Chwilio am swyddi ac ymgeisio amdanynt

Nid yw'r system ar gael ar 19 Ionawr 2019 00:00 tan 12:00 cynnal a chadw. Os byddwch yn ceisio ymgeisio am swyddi, trefnu amser cyfweliad ac ati yn ystod y cyfnod hwn ni fydd y wybodaeth yn cael ei phrosesu nac yn cael ei derbyn gan y Tîm Recriwtio. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra. 

Wrth wneud cais, defnyddiwch borwr arall yn lle Google Chrome lle bo modd.

Yr amser cau ar gyfer pob swydd yw 9:00pm ar y dyddiad cau, ni fydd ceisiadau hwyr yn cael eu derbyn.

Os yn bosibl, dylech wneud yn siwr eich bod yn cyflwyno eich cais mewn da bryd cyn y dyddiad cau.

Cliciwch yma i chwilio am swyddi Translation Required: Apply for jobs

Gwnewch yn siwr eich bod yn darllen yr holl wybodaeth ategol a'ch bod yn diwallu'r meini prawf yn y Manylion Personol ar gyfer y swydd. 

Facebook Icon Description Dilynwch ni ar Facebook

 

Cyswllt

  • Ebost: recruitment@powys.gov.uk
  • Teleffon: 01597 826409
  • Cyfeiriad: Tîm Recriwtio, Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu