1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad:Bydd peth oedi ar dalu Budd-daliadau Tai
Darllen mwy

Chwilio am swyddi ac ymgeisio amdanynt

Wrth wneud cais, defnyddiwch borwr arall yn lle Google Chrome lle bo modd.

Yr amser cau ar gyfer pob swydd yw 9:00pm ar y dyddiad cau, ni fydd ceisiadau hwyr yn cael eu derbyn.

Os yn bosibl, dylech wneud yn siwr eich bod yn cyflwyno eich cais mewn da bryd cyn y dyddiad cau.

Cliciwch yma i chwilio am swyddi Translation Required: Apply for jobs

Gwnewch yn siwr eich bod yn darllen yr holl wybodaeth ategol a'ch bod yn diwallu'r meini prawf yn y Manylion Personol ar gyfer y swydd. 

Facebook Icon Description Dilynwch ni ar Facebook

 

 

Cyswllt

  • Ebost: recruitment@powys.gov.uk
  • Teleffon: 01597 826409
  • Cyfeiriad: Tîm Recriwtio, Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu