Chwilio am swyddi ac ymgeisio amdanynt

Job search icon

Yr amser cau ar gyfer pob swydd yw 9:00pm ar y dyddiad cau, ni fydd ceisiadau hwyr yn cael eu derbyn.

Os yn bosibl, dylech wneud yn siwr eich bod yn cyflwyno eich cais mewn da bryd cyn y dyddiad cau.

Cliciwch yma i chwilio am swyddi Translation Required: Apply for jobs

Gwnewch yn siwr eich bod yn darllen yr holl wybodaeth ategol a'ch bod yn diwallu'r meini prawf yn y Manylion Personol ar gyfer y swydd. 

Os ydych yn cael trafferth cael gafael ar ddisgrifiad swydd, rhowch gynnig ar borwr gwahanol.  Neu, anfonwch e-bost at y Tîm Recriwtio - recruitment@powys.gov.uk am gopi.

Facebook Icon Description Dilynwch ni ar Facebook

 

 

Cyswllt

  • Ebost: recruitment@powys.gov.uk
  • Teleffon: 01597 826409
  • Cyfeiriad: Tîm Recriwtio, Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu