SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Meysydd parcio Aberhonddu

 

Mae yna unddeg maes parcio yn Aberhonddu.

  • Meysydd parcio Heol George, Inner Viaduct a y Gaer sy'n feysydd parcio cyfnod byr (Dwy awr) ac ar gyfer ceir modur/beiciau modur yn unig.
  • Ffordd Alexandra,  Outer Viaduct, Kensington, Ffordd Dinas, Scout Lane a Ffordd y Gamlas sy'n feysydd parcio cyfnod hir ar gyfer ceir modur/beiciau modur yn unig.
  • Maes parcio'r Watton sy'n faes parcio tymor hir ar gyfer ceir modur/beiciau modur a cheir modur efo threlars yn unig.
  • Maes parcio'r Promenâd sy'n faes parcio cyfnod hir ar gyfer pob math o gerbydau.
  • Maes parcio ar gyfer Bysiau a Loriau ar Ffordd y Gamlas.

Gellir prynu trwyddedau parcio ar gyfer meysydd parcio cyfnod hir ym Mhowys.

Ffioedd safonol meysydd parcio

Sylwer bod y rhan fwyaf o'n meysydd parcio am ddim ar gyfer deiliaid bathodynnau glas i bobl anabl pan fyddant wedi'u harddangos yn gywir, fodd bynnag, edrychwch ar y bwrdd am y taliadau, telerau ac amodau.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu