Graeanu yn y Gaeaf

Yn ystod tywydd gwael byddwn yn ceisio trin cymaint o'r ffyrdd â phosibl, ond bydd hyn yn dibynnu ar y tywydd a'r adnoddau sydd ar gael. Weithiau bydd yn rhaid i ni flaenoriaethu.

Pan fydd rhagolygon y tywydd yn awgrymu y bydd rhew neu eira, byddwn yn cyhoeddi gwybodaeth ar y dudalen yma am ba ffyrdd  fydd yn cael eu graeanu. Byddwn hefyd yn dweud wrthych faint o'r gloch y disgwyliwn wneud hyn.

Bydd graeanwyr yn gorchuddio'r holl brif ffyrdd ym Mhowys am 9pm am 05.03.2021.

Graeanu

Mewn Argyfwng

Os oes angen cymorth meddygol arnoch ar frys, cysylltwch â'r gwasanaethau brys trwy ffonio 999. Byddant yn cysylltu â ni os oes angen.

Beth am fy nhriniaeth feddygol /gofalwyr?

Ffoniwch yr adran ysbyty, eich Meddyg Teulu, eich gofalwr neu'r gwasnaethau cymdeithasol, Byddant naill ai yn trefnu'ch triniaeth ar amser neu ddiwrnod gwahanol neu'n trefnu i chi gael y driniaeth sydd ei angen arnoch.

Cofiwch: os na all ein graeanwyr fynd i lawr y ffordd, gallwn ni ddim gwasgaru'r graean. Wrth barcio, cofiwch adael bwlch sylweddol i gerbydau eraill (gan gynnwys cerbydau'r gwasanaeth tân ac ambiwlans) fynd i lawr y ffordd.

Palmentydd a llwybrau

Fyddwn ni ddim yn graeanu'r palmentydd yn fater o drefn, ond pan fydd y tywydd yn wael, mae'n bosibl y byddw yn graeanu mannau prysur fel y prif ardaloedd siopa a'r prif lwybrau at:

  • ganol trefi
  • canolfannau meddygol 
  • ysgolion 
  • adeiladau cyhoeddus 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu