SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Rhestr o Canolwyr a Awgrymir

Os nad ydych chi'n gallu defnyddio eich cyflogwr presennol  neu gyn-gyflogwr fel canolwr, dyma restr o bobl a swyddi y gallwch eu defnyddio.

 

 • Cyfrifydd
 • Peilot cwmni hedfan
 • Clerc erthyglog cwmni cyfyngedig
 • Asiant aswiriant cwmni sy'n cael ei gydnabod
 • Swyddog o'r banc / cymdeithas adeiladu
 • Bargyfreithiwr
 • Cadeirydd/cyfarwyddwr cwmni cyfyngedig
 • Ceiropodydd
 • Comisiynydd llwon
 • Gwas sifil (parhaol) ond nid rhywun sy'n gweithio i Swyddfa Basbort Ei Mawrhydi
 • Deintydd
 • Cyfarwyddwr/rheolwr/swyddog personél cwmni sydd wedi cofrestru at ddibenion TAW
 • Peiriannydd - gyda chymwysterau proffesiynol
 • Canolwr yn y gwasanaethau ariannol e.e. Stocbrocer neu frocer yswiriant
 • Swyddog o'r gwasanaeth tân
 • Trefnwr angladdau
 • Asiant yswiriant (llawn amser) cwmni sy'n cael ei gydnabod
 • Newyddiadurwr
 • Ynad Heddwch
 • Ysgrifennydd Cyfreithiol - cymrawd neu aelod cyswllt Sefydliad Ysgrifenyddion Cyfreithiol a Chynorthwywyr Personol
 • Tafarnwr
 • Swyddog llywodraeth leol
 • Rheolwr/swyddog personél cwmni cyfyngedig
 • Aelod, aelod cyswllt neu gymrawd corff proffesiynol
 • Aelod Seneddol
 • Swyddog gyda'r Llynges Fasnachol
 • Gweinidog crefydd sy'n cael ei gydnabod - gan gynnwys Seientiaeth Gristnogol
 • Nyrs - RGN neu RMN
 • Swyddog o'r lluoedd arfog
 • Optegydd
 • Paragyfreithiol - paragyfreithiol ardystiedig, paragyfreithiol cymwys neu aelod cyswllt o'r Sefydliad Paragyfreithiol
 • Rhywun ag Anrhydeddau e.e. OBE neu MBE
 • Fferyllydd
 • Ffotograffydd - proffesiynol
 • Swyddog yr Heddlu
 • Swyddog o'r Swyddfa Bost
 • Llywydd / Ysgrifennydd sefydliad sy'n cael ei gydnabod
 • Swyddog o Fyddin yr Iachawdwriaeth
 • Gweithiwr cymdeithasol
 • Cyfreithiwr
 • Syrfëwr
 • Athro, darlithydd
 • Swyddog o Undeb Llafur
 • Asiant Teithio - cymwys
 • Prisiwr neu arwerthwr - cymrodyr ac aelodau cyswllt cymdeithas gorfforedig
 • Swyddogion Gwarantedig a Phrif Is-swyddogion.

 

Cyswllt

 • Ebost: recruitment@powys.gov.uk
 • Teleffon: 01597 826409
 • Cyfeiriad: Tîm Recriwtio, Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu