Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Adroddiad Amgylcheddol, Asesiad Amgylcheddol Strategol (SEA)

Yn unol â gofynion Rheoliadau Asesiadau Amgylcheddol o Gynlluniau a Rhaglenni (Cymru) 2004, mae'n rhaid i'r Awdurdod sicrhau bod yr Adroddiad Amgylcheddol terfynol ar gael wrth fabwysiadu'r CDLl.

Mae datblygu'r Adroddiad Amgylcheddol yn broses ailadroddus sy'n manylu'r Asesiadau Amgylcheddol Strategol a gynhaliwyd yn ystod pob cam o baratoi'r CDLl.  Gellir gweld pob un o'r camau hyn a'u dogfennau cysylltiedig ar dudalennau gwe CDLl y Cyngor.

Felly nid un adroddiad unigol yw'r Adroddiad Amgylcheddol terfynol ond mae'n cynnwys cyfres o ddogfennau.  I wneud pethau'n haws, mae copïau terfynol y dogfennau, yn cynnwys yr Atodiadau, wedi'u rhestru yn y tabl isod, lle ceir disgrifiad o'r ddogfen ynghyd a'r ddolen i'r ddogfen. Gweler hefyd  Datganiad Mabwysiadu'r CDLl [464KB] , os gwelwch yn dda.

Teitl y Ddogfen

Disgrifiad

Dyddiad

Dolen i'r Ddogfen

Adroddiad Amgylcheddol SEA

Adroddiad Llawn Cychwynnol

Hydref 2016

Adroddiad Amgylcheddol SEA [5MB]

 

Atodiad 1

(Hydref 2016)

 

Adolygiad o Gynlluniau Rhaglenni a Pholisïau

Hydref 2016

Adroddiad Amgylcheddol SEA [5MB]

Atodiad 2

(Hydref 2016)

Asesiad Diwygiedig o Bolisïau CDLl

Rhestr o Bolisïau CDLl Adnau (Yn cynnwys Newidiadau Penodol a Newidiadau Penodol Ychwanegol)

Hydref 2016

Adroddiad Amgylcheddol SEA [5MB]

Atodiad 3A

Asesiad Safleoedd

Asesiad o Safleoedd Ymgeisiol

Hydref 2016

Adroddiad Amgylcheddol SEA - Atodiad 3A (Hydref 2016) [608KB]  (ar gael ar-lein yn unig)

Atodiad 3B

(Nawr wedi'i ddisodli, gweler Medi 2017 isod)

Asesiad o Ddyraniadau Safleoedd

Hydref 2016

Adroddiad Amgylcheddol SEA - Atodiad 3B (Hydref 2016) (ar gael ar-lein yn unig)

Atodiad 3C

Asesu Safleoedd

(Nawr wedi'i ddisodli, gweler Medi 2017 isod)

Asesiad o'r Safleoedd fesul Anheddiad

Hydref 2016

Adroddiad Amgylcheddol SEA Environmental Report - Atodiad 3C Asesu Safleoedd fesul Anheddiad (ar gael ar-lein yn unig)

Atodiad 4

(Nawr wedi'i ddisodli, gweler Medi 2017 isod)

Fframwaith Monitro SEA

Hydref 2016

Adroddiad Amgylcheddol SEA

Atodiad 5

Sylwadau ac Ymatebion y Cyngor

Sylwadau/ ac Ymatebion y Cyngor ar Sylfaen Cwmpas yr SEA

Hydref 2016

Adroddiad Amgylcheddol SEA [5MB]

Atodiad 6A

Asesiad o'r Dosbarthiad a Ffefrir o'r Opsiwn Datblygu

Asesiad o arwyddocad y Dosbarthiad a Ffefrir o'r Opsiwn Datblygu ar Bynciau Cyfarwyddeb SEA

Hydref 2016

Adroddiad Amgylcheddol SEA [5MB]

Atodiad 6B

Asesiad o Dwf Tai a Ffefrir ac Opsiynau ar gyfer Tir Cyflogaeth

Asesiad o arwyddocâd Twf Tai a Ffefrir ac Opsiynau Darpariaeth Tir Cyflogaeth ar Bynciau Cyfarwyddeb SEA

Hydref 2016

Adroddiad Amgylcheddol SEA [5MB]

Atodiad 7

Asesu Polisïau'r CDLl

Asesu Polisïau'r CDLl yn seiliedig ar Amcanion yr SEA

Hydref 2016

Adroddiad Amgylcheddol SEA [5MB]

Atodiad 8

Dyraniadau Aneddiadau

Rhestr o Ddyraniadau Anheddau

Hydref 2016

Adroddiad Amgylcheddol SEA [5MB]

Adroddiad Amgylcheddol SEA Adendwm (Fersiwn gyfansawdd gyda Newidiadau o'r Materion yn Codi)

Asesiad o Newidiadau o'r Materion yn Codi

Medi 2017

Adroddiad Amgylcheddol SEA Adendwm [2MB]

 

Atodiad 1

(Medi 2017)

Asesiad o arwyddocâd Newidiadau o'r Materion yn Codi

Asesiad o Newidiadau'r o'r Materion yn Codi

Medi 2017

Adroddiad Amgylcheddol SEA Adendwm [2MB]  (Fersiwn gyfansawdd yn cynnwys Newidiadau o'r Materion yn Codi)

Atodiad 2 (Medi 2017)

Asesiad Diwygiedig o Bolisïau'r CDLl

Asesiad Diwygiedig o Bolisïau'r CDLl

Medi 2017

Adroddiad Amgylcheddol SEA Adendwm [2MB]  (Fersiwn gyfansawdd yn cynnwys Newidiadau o'r Materion yn Codi)

 

Atodiad 3A

(Dim newid o fis Hydref 2016)

Asesiad o Safleoedd Ymgeisiol

Hydref 2016

Asesiad Amgylcheddol SEA - Atodiad 3A     

Asesiad o Safleoedd Ymgeisiol (Dim newid o Hydref 2016)(ar gael ar-lein yn unig)

Atodiad 3B_1

Asesiad o Safleoedd

Asesiad o Ddyraniadau Diwygiedig neu Safleoedd Newydd

Medi 2017

Adroddiad Amgylcheddol SEA - Atodiad 3B_1 Dyraniadau Safleoedd Newydd neu Ddiwygiedig [56KB]  (ar gael ar-lein yn unig)

Atodiad 3B_2

Asesiad o Safleoedd (Nid yw hwn wedi newid ers Hydref 2016 wedi'i labelu'n flaenorol fel Atodiad 3B)

 

Asesiad o Ddyraniadau Safleoedd

Medi 2017

Adroddiad Amgylcheddol SEA - Atodiad 3B_2 Dyraniadau Safleoedd wedi'u Hasesu'n Flaenorol [149KB]  (ar gael ar-lein yn unig)

Atodiad 3C

Asesiad o'r Safleoedd fesul Anheddiad

Asesiad o'r Safleoedd fesul Anheddiad

Medi 2017

Adroddiad Amgylcheddol SEA - Atodiad 3C Asesiad o Safleoedd fesul Anheddiad (Medi 2017) (ar gael ar-lein yn unig)

 

Atodiad 4

Fframwaith Monitro Diwygiedig

Fframwaith Monitro SEA

Medi 2017

Adroddiad Amgylcheddol SEA Adendwm [2MB]  (Fersiwn gyfansawdd yn cynnwys Newidiadau o'r Materion yn Codi)

SEA a SA Newidiadau o'r Materion yn Codi yr Arolygydd - Atodiadau i'r Adroddiad Amgylcheddol a'r Adroddiad Gwerthusiad Cynaliadwyedd

Asesiad o Newidiadau'r Arolygydd o'r Materion yn Codi (yn cynnwys Arfarniad Cynaliadwyedd)

Ebrill 2018

Adroddiad Amgylcheddol/ Gwerthusiad Cynaliadwyedd Adendwm (Ebrill 2018) [652KB]

Atodiad A

SEA o Bolisi Diwygiedig RE1

Ebrill 2018

Adroddiad Amgylcheddol/ Gwerthusiad Cynaliadwyedd Adendwm (Ebrill 2018) [652KB]

Atodiad B

(gweler SA isod)

 

 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu