SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Adroddiad Amgylcheddol, Asesiad Amgylcheddol Strategol (SEA)

Yn unol â gofynion Rheoliadau Asesiadau Amgylcheddol o Gynlluniau a Rhaglenni (Cymru) 2004, mae'n rhaid i'r Awdurdod sicrhau bod yr Adroddiad Amgylcheddol terfynol ar gael wrth fabwysiadu'r CDLl.

Mae datblygu'r Adroddiad Amgylcheddol yn broses ailadroddus sy'n manylu'r Asesiadau Amgylcheddol Strategol a gynhaliwyd yn ystod pob cam o baratoi'r CDLl.  Gellir gweld pob un o'r camau hyn a'u dogfennau cysylltiedig ar dudalennau gwe CDLl y Cyngor.

Felly nid un adroddiad unigol yw'r Adroddiad Amgylcheddol terfynol ond mae'n cynnwys cyfres o ddogfennau.  I wneud pethau'n haws, mae copïau terfynol y dogfennau, yn cynnwys yr Atodiadau, wedi'u rhestru yn y tabl isod, lle ceir disgrifiad o'r ddogfen ynghyd a'r ddolen i'r ddogfen. Gweler hefyd  Datganiad Mabwysiadu'r CDLl [464KB] , os gwelwch yn dda.

 

 

 • Teitl y Ddogfen: Atodiad 1 (Hydref 2016)
 • Disgrifiad: Adolygiad o Gynlluniau Rhaglenni a Pholisïau
 • Dyddiad: Hydref 2016
 • Dolen i'r Ddogfen:  Adroddiad Amgylcheddol SEA [5MB]

 

 • Teitl y Ddogfen: Atodiad 2 (Hydref 2016) Asesiad Diwygiedig o Bolisïau CDLl
 • Disgrifiad: Rhestr o Bolisïau CDLl Adnau (Yn cynnwys Newidiadau Penodol a Newidiadau Penodol Ychwanegol)
 • Dyddiad: Hydref 2016
 • Dolen i'r Ddogfen:  Adroddiad Amgylcheddol SEA [5MB]

 

 

 • Teitl y Ddogfen: Atodiad 3B (Nawr wedi'i ddisodli, gweler Medi 2017 isod)
 • Disgrifiad: Asesiad o Ddyraniadau Safleoedd
 • Dyddiad: Hydref 2016
 • Dolen i'r Ddogfen: Adroddiad Amgylcheddol SEA - Atodiad 3B (Hydref 2016) (ar gael ar-lein yn unig)

 

 • Teitl y Ddogfen: Atodiad 3 Asesu Safleoedd (Nawr wedi'i ddisodli, gweler Medi 2017 isod)
 • Disgrifiad: Asesiad o'r Safleoedd fesul Anheddiad
 • Dyddiad: Hydref 2016
 • Dolen i'r Ddogfen: Adroddiad Amgylcheddol SEA Environmental Report - Atodiad 3C Asesu Safleoedd fesul Anheddiad (ar gael ar-lein yn unig)

 

 • Teitl y Ddogfen: Atodiad 3C Asesu Safleoedd (Nawr wedi'i ddisodli, gweler Medi 2017 isod)
 • Disgrifiad: Asesiad o'r Safleoedd fesul Anheddiad
 • Dyddiad: Hydref 2016
 • Dolen i'r Ddogfen: Adroddiad Amgylcheddol SEA Environmental Report - Atodiad 3C Asesu Safleoedd fesul Anheddiad (ar gael ar-lein yn unig)

 

 • Teitl y Ddogfen: Atodiad 4 (Nawr wedi'i ddisodli, gweler Medi 2017 isod)
 • Disgrifiad: Fframwaith Monitro SEA
 • Dyddiad: Hydref 2016
 • Dolen i'r Ddogfen: Adroddiad Amgylcheddol SEA

 

 • Teitl y Ddogfen: Atodiad 5 Sylwadau ac Ymatebion y Cyngor
 • Disgrifiad: Sylwadau/ ac Ymatebion y Cyngor ar Sylfaen Cwmpas yr SEA
 • Dyddiad: Hydref 2016
 • Dolen i'r Ddogfen:  Adroddiad Amgylcheddol SEA [5MB]

 

 • Teitl y Ddogfen: Atodiad 6A - Asesiad o'r Dosbarthiad a Ffefrir o'r Opsiwn Datblygu
 • Disgrifiad: Asesiad o arwyddocad y Dosbarthiad a Ffefrir o'r Opsiwn Datblygu ar Bynciau Cyfarwyddeb SEA
 • Dyddiad: Hydref 2016
 • Dolen i'r Ddogfen:  Adroddiad Amgylcheddol SEA [5MB]

 

 • Teitl y Ddogfen: Atodiad 6B - Asesiad o Dwf Tai a Ffefrir ac Opsiynau ar gyfer Tir Cyflogaeth
 • Disgrifiad: Asesiad o arwyddocâd Twf Tai a Ffefrir ac Opsiynau Darpariaeth Tir Cyflogaeth ar Bynciau Cyfarwyddeb SEA
 • Dyddiad: Hydref 2016
 • Dolen i'r Ddogfen:  Adroddiad Amgylcheddol SEA [5MB]

 

 

 • Teitl y Ddogfen: Atodiad 7 - Asesu Polisïau'r CDLl
 • Disgrifiad: Asesu Polisïau'r CDLl yn seiliedig ar Amcanion yr SEA
 • Dyddiad: Hydref 2016
 • Dolen i'r Ddogfen:  Adroddiad Amgylcheddol SEA [5MB]

 

 

 • Teitl y Ddogfen: Atodiad 8 - Dyraniadau Aneddiadau
 • Disgrifiad: Rhestr o Ddyraniadau Anheddau
 • Dyddiad: Hydref 2016
 • Dolen i'r Ddogfen:  Adroddiad Amgylcheddol SEA [5MB]

 

 • Teitl y Ddogfen: Adroddiad Amgylcheddol SEA Adendwm (Fersiwn gyfansawdd gyda Newidiadau o'r Materion yn Codi)
 • Disgrifiad: Asesiad o Newidiadau o'r Materion yn Codi
 • Dyddiad: Medi 2017
 • Dolen i'r Ddogfen:  Adroddiad Amgylcheddol SEA Adendwm [2MB]

 

 

 • Teitl y Ddogfen: Atodiad 1 (Medi 2017) Asesiad o arwyddocâd Newidiadau o'r Materion yn Codi
 • Disgrifiad: Asesiad o Newidiadau'r o'r Materion yn Codi
 • Dyddiad: Medi 2017
 • Dolen i'r Ddogfen:  Adroddiad Amgylcheddol SEA Adendwm [2MB]  (Fersiwn gyfansawdd yn cynnwys Newidiadau o'r Materion yn Codi)

 

 • Teitl y Ddogfen: Atodiad 2 (Medi 2017) Asesiad Diwygiedig o Bolisïau'r CDLl
 • Disgrifiad: Asesiad Diwygiedig o Bolisïau'r CDLl
 • Dyddiad: Medi 2017

 

 

 • Teitl y Ddogfen: Atodiad 3A - (Dim newid o fis Hydref 2016)
 • Disgrifiad: Asesiad o Safleoedd Ymgeisiol
 • Dyddiad: Hydref 2016
 • Dolen i'r Ddogfen: Asesiad Amgylcheddol SEA - Atodiad 3A, Asesiad o Safleoedd Ymgeisiol (Dim newid o Hydref 2016) (ar gael ar-lein yn unig)

 

 

 

 

 

 • Teitl y Ddogfen: Atodiad 4 - Fframwaith Monitro Diwygiedig
 • Disgrifiad: Fframwaith Monitro SEA
 • Dyddiad: Medi 2017
 • Dolen i'r Ddogfen:  Adroddiad Amgylcheddol SEA Adendwm [2MB]  (Fersiwn gyfansawdd yn cynnwys Newidiadau o'r Materion yn Codi)

 

 

 

 

 

 • Teitl y Ddogfen: Atodiad B (gweler SA isod) 
 • Disgrifiad: 
 • Dyddiad: 
 • Dolen i'r Ddogfen: 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu