1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: A-Y Ailgylchu - Ddim yn siŵr ym mha focs i roi eich gwastraff o'r tŷ?
Darllen mwy

Dogfennau Asesiad CDLl Powys, 2018

Mae'r tablau isod yn nodi lle gellir dod o hyd i'r gwahanol elfennau o'r Adroddiad Amgylcheddol, yr Arfarniad Cynaliadwyedd ac Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd.

 

Adroddiad Amgylcheddol, Asesiad Amgylcheddol Strategol (SEA)

Arfarniad Cynaliadwyedd (SA)

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (HRA)

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu