Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Arfarniad Cynaliadwyedd (SA)

Mae'r Gwerthusiad Cynaliadwyedd yn cynnwys nifer o ddogfennau sy'n manylu'r Gwerthusiad Cynaliadwyedd a gynhaliwyd yn ystod pob cam o baratoi'r CDLl. 

Gellir gweld pob un o'r Gwerthusiadau Cynaliadwyedd a gynhaliwyd yn ystod y camau hyn ar dudalennau gwe CDLl y Cyngor.

I wneud pethau'n haws, mae copïau terfynol y dogfennau hyn, yn cynnwys yr Atodiadau, wedi'u rhestru yn y tabl isod, lle ceir disgrifiad o'r ddogfen ynghyd â'r ddolen i'r ddogfen.

Teitl y Ddogfen

 

Disgrifiad

Dyddiad

Dolen i'r Ddogfen

Adroddiad Amgylcheddol SEA y CDLl

Adroddiad llawn yn cynnwys atodiadau 1, 2 & 3 (gweler isod ar gyfer atodiadau 4, 5, & 6).

Medi 2017

Gwerthusiad Cynaliadwyedd CDLl Powys (Medi 2017) [1MB]

Atodiad 1

SWOT Analysis Report

Adroddiad Dadansoddiad SWOT

Medi 2017

Gwerthusiad Cynaliadwyedd CDLl Powys (Medi 2017) [1MB]

Atodiad 2

Ystyriaeth o Opsiynau Twf a Dewisiadau Eraill yn y Strategaeth a Ffefrir

Ystyriaeth o Opsiynau Twf a Dewisiadau Eraill yn y Strategaeth a Ffefrir

Medi 2017

Gwerthusiad Cynaliadwyedd CDLl Powys (Medi 2017) [1MB]

Atodiad 3

Asesiad o Weledigaeth, Amcanion, Polisïau a Strategaeth Ofodol y Cynllun

 

Asesiad o Weledigaeth, Amcanion, Polisïau a Strategaeth Ofodol y Cynllun

Medi 2017

Gwerthusiad Cynaliadwyedd CDLl Powys (Medi 2017) [1MB]

Atodiad 4

Asesiad o Hierarchaeth Aneddiadau (Trefi, Pentrefi Mawr a Phentrefi Bach)

Asesiad o Hierarchaeth Aneddiadau (Trefi, Pentrefi Mawr a Phentrefi Bach)

Medi 2016

Gwerthusiad Cynaliadwyedd Atodiad 4 (Hydref 2016)

Atodiad 5

Asesiad o Ddyraniadau Safleoedd

Asesiad o Ddyraniadau Safleoedd

Medi 2017

Gwerthusiad Cynaliadwyedd Atodiad 5 (Medi 2017)

Atodiad 6

Asesiad o Safleoedd Ymgeisiol

Asesiad o Safleoedd Ymgeisiol

Hydref 2016

Gwerthusiad Cynaliadwyedd Atodiad 6 (Hydref 2016)

SEA a SA Newidiadau o'r Materion yn Codi yr Arolygydd - Atodiadau i'r Adroddiad Amgylcheddol a'r Adroddiad Gwerthusiad Cynaliadwyedd

Asesiad o Newidiadau  o'r Materion yn Codi yr Arolygydd (yn cynnwys Asesiad Amgylcheddol Strategol - Adroddiad Amgylcheddol)

Ebrill 2018

Adroddiad Amgylcheddol SEA/Gwerthusiad Cynaliadwyedd Adendwm (Ebrill 2018) [652KB]

 

                                 

Atodiad A

(gweler SEA uchod)

 

 

 

Atodiad B

SA o Bolisi Diwygiedig RE1

Ebrill 2018

Adroddiad Amgylcheddol SEA/Gwerthusiad Cynaliadwyedd Adendwm (Ebrill 2018) [652KB]

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu