Arfarniad Cynaliadwyedd (SA)

Mae'r Gwerthusiad Cynaliadwyedd yn cynnwys nifer o ddogfennau sy'n manylu'r Gwerthusiad Cynaliadwyedd a gynhaliwyd yn ystod pob cam o baratoi'r CDLl. 

Gellir gweld pob un o'r Gwerthusiadau Cynaliadwyedd a gynhaliwyd yn ystod y camau hyn ar dudalennau gwe CDLl y Cyngor.

I wneud pethau'n haws, mae copïau terfynol y dogfennau hyn, yn cynnwys yr Atodiadau, wedi'u rhestru yn y tabl isod, lle ceir disgrifiad o'r ddogfen ynghyd â'r ddolen i'r ddogfen.

 

 • Teitl y Ddogfen: Adroddiad Amgylcheddol SEA y CDLl
 • Disgrifiad: Adroddiad llawn yn cynnwys atodiadau 1, 2 & 3 (gweler isod ar gyfer atodiadau 4, 5, & 6).
 • Dyddiad: Medi 2017
Dolen i'r Ddogfen
Gwerthusiad Cynaliadwyedd CDLl Powys (Medi 2017) [1MB]

 

 

 • Teitl y Ddogfen: Atodiad 1 - SWOT Analysis Report
 • Disgrifiad: Adroddiad Dadansoddiad SWOT
 • Dyddiad: Medi 2017
Dolen i'r Ddogfen
Gwerthusiad Cynaliadwyedd CDLl Powys (Medi 2017) [1MB]

 

 

 • Teitl y Ddogfen: Atodiad 2 - Ystyriaeth o Opsiynau Twf a Dewisiadau Eraill yn y Strategaeth a Ffefrir
 • Disgrifiad: Ystyriaeth o Opsiynau Twf a Dewisiadau Eraill yn y Strategaeth a Ffefrir
 • Dyddiad: Medi 2017
Dolen i'r Ddogfen
Gwerthusiad Cynaliadwyedd CDLl Powys (Medi 2017) [1MB]

 

 

 • Teitl y Ddogfen: Atodiad 3 - Asesiad o Weledigaeth, Amcanion, Polisïau a Strategaeth Ofodol y Cynllun
 • Disgrifiad: Asesiad o Weledigaeth, Amcanion, Polisïau a Strategaeth Ofodol y Cynllun
 • Dyddiad: Medi 2017
Dolen i'r Ddogfen
Gwerthusiad Cynaliadwyedd CDLl Powys (Medi 2017) [1MB]

 

 

 • Teitl y Ddogfen: Atodiad 4 - Asesiad o Hierarchaeth Aneddiadau (Trefi, Pentrefi Mawr a Phentrefi Bach)
 • Disgrifiad: Asesiad o Hierarchaeth Aneddiadau (Trefi, Pentrefi Mawr a Phentrefi Bach)
 • Dyddiad: Medi 2016
Dolen i'r Ddogfen
Gwerthusiad Cynaliadwyedd Atodiad 4 (Hydref 2016)

 

 

 

 • Teitl y Ddogfen: Atodiad 5 - Asesiad o Ddyraniadau Safleoedd
 • Disgrifiad: Asesiad o Ddyraniadau Safleoedd
 • Dyddiad: Medi 2017
Dolen i'r Ddogfen
Gwerthusiad Cynaliadwyedd Atodiad 5 (Medi 2017)

 

 

 

 • Teitl y Ddogfen: Atodiad 6 - Asesiad o Safleoedd Ymgeisiol
 • Disgrifiad: Asesiad o Safleoedd Ymgeisiol
 • Dyddiad: Hydref 2016
Dolen i'r Ddogfen
Gwerthusiad Cynaliadwyedd Atodiad 6 (Hydref 2016)

 

 

 • Teitl y Ddogfen: SEA a SA Newidiadau o'r Materion yn Codi yr Arolygydd - Atodiadau i'r Adroddiad Amgylcheddol a'r Adroddiad Gwerthusiad Cynaliadwyedd
 • Disgrifiad: Asesiad o Newidiadau  o'r Materion yn Codi yr Arolygydd (yn cynnwys Asesiad Amgylcheddol Strategol - Adroddiad Amgylcheddol)
 • Dyddiad: Ebrill 2018
Dolen i'r Ddogfen
Adroddiad Amgylcheddol SEA/Gwerthusiad Cynaliadwyedd Adendwm (Ebrill 2018) [652KB]

 

 

 • Teitl y Ddogfen: Atodiad A (gweler SEA uchod)
 • Disgrifiad: 
 • Dyddiad: 
Dolen i'r Ddogfen
 

 

 

 • Teitl y Ddogfen: Atodiad B
 • Disgrifiad: SA o Bolisi Diwygiedig RE1
 • Dyddiad: Ebrill 2018
Dolen i'r Ddogfen
Adroddiad Amgylcheddol SEA/Gwerthusiad Cynaliadwyedd Adendwm (Ebrill 2018) [652KB]

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu