Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Eiddo ar Werth

 

Bwlch land at Coed y BrynTir Bwlch yng Nghoed y Bryn

 • 60 metr sgwâr neu'n agos at hynny
 • I'w werthu yn amodol ar gyfyngiad i'w ddefnyddio fel gardd ddomestig yn unig
 • Rhydd-ddaliad

Pris oddeutu £2,500

 

 

Depo a Gweithdai Priffyrdd Talgarth, Talgarth ger Aberhonddu

 • Lleoliadau ar safleoedd ffafriol a hwylus
 • Yn amlwg a chyfleus i'r briffordd
 • Byddai modd ei ddefnyddio at ddibenion amrywiol (yn amodol ar ganiatâd cynllunio)
 • Un erw (gellir ei rannu)

Cynigion yn uwch na £240,000 am y safle cyfan

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo ar werth

 

 

Image of Bronhaul, AdfaBronhaul, Adfa - Cytunwyd ar y gwerthiant

 • Cartref ar wahân gyda gardd fawr ac adeiladau fferm defnyddiol
 • Llety dwy ystafell gyda chymeriad y mae angen ei foderneiddio
 • Rhyddfraint
 • 0.8 erw o dir
 • Meddiant gwag ar gyfnewid contract.

Amcanbris £120,000

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo ar werth

 

 

Aberhosan, Tir cyfagos i Neuadd y Pentref, MachynllethAberhosan, Tir cyfagos i Neuadd y Pentref, Machynlleth

Dan drafodaeth

 • darn o dir 0.15 erw
 • Rhydd-ddaliadol
 • Meddiant gwag ar gyfnewid contract
 • Gellid adeiladau ar y tir neu'i droi at ddefnydd gwahanol yn ddibynnol ar ganiatâd yr awdurdod cynllunio

Amcanbris £40,000.00

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo ar werth

 

 

 

KNIGHTON FORMER LIBRARY, WEST STREET KNIGHTONHen Lyfrgell Tref-Y-Clawdd, Heol Y Gorllewin, Tref-Y-Clawdd

 • Adeilad un llawr ar wahân, 130 o fedrau sgwâr
 • Lleoliad cyfleus
 • Mae modd defnyddio'r adeilad at amrywiaeth o ddibenion (yn amodol ar ganiatâd cynllunio)
 • Oddeutu £80,000

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo ar werth

 

 

BRECON FORMER YOUTH CENTRE, CRADOC ROAD, BRECONHen Ganolfan Ieuenctid Aberhonddu, Heol Cradoc, Aberhonddu

Dan drafodaeth - gellir parhau i drefnu ymweliadau

 • Adeilad 3 llawr mewn lleoliad da - 630 metr sgwâr
 • Tu blaen yr adeilad ar y ffordd fawr gyda pharcio
 • Potensial i'w ddefnyddio ar gyfer gwahanol fathau o ddefnydd (yn ddibynnol ar gynllunio)
 • Cyfanswm y safle 0.86 erw

Canllaw ar gyfer y Rhydd-ddaliad £300,000
Rhent Blynyddol oddeutu £15,000 y flwyddyn

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo ar werth

 

 

 

Residential Development Land at Sarn, Nr Newtown, Powys, SY16 4HGTir ar gyfer Datblygiadau Preswyl yn Sarn, Ger Y Drenewydd, Powys, SY16 4HG

Safle ar gyfer datblygiadau preswyl yn ymestyn i oddeutu 4.72 erw (1.909 ha) gyda chaniatâd cynllunio amlinellol ar gyfer hyd at 45 anheddle o dan y cyfeirnod caniatâd  P/2016/0722 a roddwyd 13.9.2017.

Gwahoddir cynigion

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo ar werth

 

 

Residential Development Land at Churchstoke, Montgomery, Powys SY15 6AHTir ar gyfer Datblygiadau Preswyl yn yr Ystog, Trefaldwyn, Powys SY15 6AH

Safle ar gyfer datblygiadau preswyl yn ymestyn i oddeutu 3.85 erw (1.556 ha) mewn safle canolog yn yr Ystog.  Caniatâd cynllunio amlinellol ar gyfer hyd at 45 anheddle o dan y cyfeirnod caniatâd P/2016/0721 a roddwyd 12.1.2017.

Gwahoddir cynigion

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo ar werth

 

 

Dan drafodaeth - gellir parhau i drefnu ymweliadau

Land adjacent to Brynafon Mawr, Cemmaes Road, MachynllethTir yn gyfagos i Brynafon Mawr, Glantwymyn, Machynlleth

 • Cae 0.2 erw
 • Rhydd-ddaliad
 • Meddiant gwag pan fydd wedi'i gwblhau.
 • Mae posibilrwydd o ddatblygu'r tir neu'i ddefnyddio at ddibenion eraill, gan ddibynnu ar ganiatâd yr awdurdod cynllunio

Canllaw i'r pris £15,000

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo ar werth

 

 

Garth a Heylin, Cegidfa - dan gynnig

Amrediad sylweddol o adeiladau fferm model rhestredig gradd II a dau dy, coetir a phadogau, Cegidfa, ar werth fel cyfanswm neu mewn tri lot fel a ganlyn:

 • Lot 1 Ffermdy Garth, adeiladau'r fferm, coetir a phadogau oddeutu 10 erw - canllaw £345,000
 • Lot 2 Ffermdy Heylin a phadogau oddeutu 1.95 erw - canllaw £249,000
 • Lot 3 Gardd furiog, coetir a phadogau oddeutu 6.29 erw £45,000

Gallwch lawrlwytho fersiwn pdf o'r map yma [496KB]

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo ar werth

 

 

 

Additional Land at Penllain Wood, Adfa, NewtownTir ychwanegol yng Nghoed Penllain, Adfa, Y Drenewydd

Arwerthiant trwy dendr

 • Safle o 1.5 erw
 • Coetir yn cynnwys coed collddail a chonwydd
 • Rhydd-ddaliad
 • Meddiant gwag ar gwblhau

Pris o gwmpas £10,000

Dyddiad cau - hanner dydd 13/07/20

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo ar werth

 

 

A small Parcel of steeply sloped land to the rear of 49 Maesydre.Darn o dir serth y tu cefn i 49 Maesydre

 • I'w werthu'n amodol am gyfyngiad defnydd, er dibenion gardd a mwynder yn unig.
 • Bydd y cyngor yn cadw hawl mynediad i gyrraedd ei dir.
 • Rhydd-ddaliad.
 • Meddiant gwag ar gwblhau.
 • Gwahoddir cynigion.

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo ar werth

 

 

 

Woodland at PontneathvaughanCytunwyd ar y gwerthiant - derbynnir ymweliadau o hyd

Dan drafodaeth

 • Darnau o goetir a thir amwynder.
 • Wrth ymyl y pentref.
 • Meintiau yn amrywio o 0.21 erw - 1.21 erw.
 • Fe'i hysbysebir mewn tair lot ar wahân i gael eu gwerthu'n unigol neu yn ei gyfanrwydd.
 • Rhydd-ddaliad
 • Meddiant Gwag ar ôl cwblhau.

Amcangyfrif o'r Pris £2,000 - £5,000.

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo ar werth

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu