HYSBYSIAD: Gweithredu'r tâl o £500 i weithwyr gofal
Darllen mwy

Eiddo ar Werth

 

Canolfan Ieuenctid Y TrallwngImage of Welshpool Youth Centre - Canolfan Ieuenctid Y Trallwng

Hen ganolfan ieuenctid yng nghanol Y Trallwng sy'n cynnig y posibilrwydd o greu incwm a chyfle i ailddatblygu, yn amodol ar sicrhau'r caniatâd cynllunio angenrheidiol.

 • Adeilad un llawr, un talcen.

Mae'r adeilad yn cynnwys:

 • Ystafelloedd cyfarfod a
 • Swyddfeydd
 • Meithrinfa ddydd
 • Cegin
 • Lle storio
 • Ystafell hamdden

 

Pris o gwmpas £135,000

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo ar werth

 

Hen Swyddfeydd y Cyngor ac Anecs Ffordd Belmont/Stryd Lydan Y Gelli Gandryll Photo of office in Hay

 • Adeilad 3 llawr blaenllaw ar wahân gydag Anecs ar wahân a gerddi
 • Image of office in HayTua 400 metr sgwâr o lety.
 • Rhydd-ddaliad
 • Pris o gwmpas £400,000

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo ar werth

 

 

Bwlch land at Coed y BrynTir Bwlch yng Nghoed y Bryn

Mae'r Cyngor wedi derbyn cynnig derbyniol. Dylai unrhyw barti sydd am gyflwyno cynnig wneud hynny erbyn 12 canol dydd, ddydd Gwener 2 Hydref ar yr hwyraf.

 • 60 metr sgwâr neu'n agos at hynny
 • I'w werthu yn amodol ar gyfyngiad i'w ddefnyddio fel gardd ddomestig yn unig
 • Rhydd-ddaliad

Pris oddeutu £2,500

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo ar werth

 

 

Image of Bronhaul, AdfaBronhaul, Adfa - Cytunwyd ar y gwerthiant

 • Cartref ar wahân gyda gardd fawr ac adeiladau fferm defnyddiol
 • Llety dwy ystafell gyda chymeriad y mae angen ei foderneiddio
 • Rhyddfraint
 • 0.8 erw o dir
 • Meddiant gwag ar gyfnewid contract.

Amcanbris £120,000

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo ar werth

 

 

Aberhosan, Tir cyfagos i Neuadd y Pentref, MachynllethAberhosan, Tir cyfagos i Neuadd y Pentref, Machynlleth

Dan drafodaeth

 • darn o dir 0.15 erw
 • Rhydd-ddaliadol
 • Meddiant gwag ar gyfnewid contract
 • Gellid adeiladau ar y tir neu'i droi at ddefnydd gwahanol yn ddibynnol ar ganiatâd yr awdurdod cynllunio

Amcanbris £40,000.00

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo ar werth

 

 

 

KNIGHTON FORMER LIBRARY, WEST STREET KNIGHTONHen Lyfrgell Tref-Y-Clawdd, Heol Y Gorllewin, Tref-Y-Clawdd

 • Adeilad un llawr ar wahân, 130 o fedrau sgwâr
 • Lleoliad cyfleus
 • Mae modd defnyddio'r adeilad at amrywiaeth o ddibenion (yn amodol ar ganiatâd cynllunio)
 • Oddeutu £80,000

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo ar werth

 

 

BRECON FORMER YOUTH CENTRE, CRADOC ROAD, BRECONHen Ganolfan Ieuenctid Aberhonddu, Heol Cradoc, Aberhonddu

Dan drafodaeth - gellir parhau i drefnu ymweliadau

 • Adeilad 3 llawr mewn lleoliad da - 630 metr sgwâr
 • Tu blaen yr adeilad ar y ffordd fawr gyda pharcio
 • Potensial i'w ddefnyddio ar gyfer gwahanol fathau o ddefnydd (yn ddibynnol ar gynllunio)
 • Cyfanswm y safle 0.86 erw

Canllaw ar gyfer y Rhydd-ddaliad £300,000
Rhent Blynyddol oddeutu £15,000 y flwyddyn

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo ar werth

 

 

 

Residential Development Land at Sarn, Nr Newtown, Powys, SY16 4HGTir ar gyfer Datblygiadau Preswyl yn Sarn, Ger Y Drenewydd, Powys, SY16 4HG

Safle ar gyfer datblygiadau preswyl yn ymestyn i oddeutu 4.72 erw (1.909 ha) gyda chaniatâd cynllunio amlinellol ar gyfer hyd at 45 anheddle o dan y cyfeirnod caniatâd  P/2016/0722 a roddwyd 13.9.2017.

Gwahoddir cynigion

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo ar werth

 

 

Residential Development Land at Churchstoke, Montgomery, Powys SY15 6AHTir ar gyfer Datblygiadau Preswyl yn yr Ystog, Trefaldwyn, Powys SY15 6AH

Safle ar gyfer datblygiadau preswyl yn ymestyn i oddeutu 3.85 erw (1.556 ha) mewn safle canolog yn yr Ystog.  Caniatâd cynllunio amlinellol ar gyfer hyd at 45 anheddle o dan y cyfeirnod caniatâd P/2016/0721 a roddwyd 12.1.2017.

Gwahoddir cynigion

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo ar werth
 

 

 

Garth a Heylin, Cegidfa - dan gynnig

Amrediad sylweddol o adeiladau fferm model rhestredig gradd II a dau dy, coetir a phadogau, Cegidfa, ar werth fel cyfanswm neu mewn tri lot fel a ganlyn:

 • Lot 1 Ffermdy Garth, adeiladau'r fferm, coetir a phadogau oddeutu 10 erw - canllaw £345,000
 • Lot 2 Ffermdy Heylin a phadogau oddeutu 1.95 erw - canllaw £249,000
 • Lot 3 Gardd furiog, coetir a phadogau oddeutu 6.29 erw £45,000

Gallwch lawrlwytho fersiwn pdf o'r map yma [496KB]

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo ar werth

 

 

 

Additional Land at Penllain Wood, Adfa, NewtownTir ychwanegol yng Nghoed Penllain, Adfa, Y Drenewydd

Arwerthiant trwy dendr

 • Safle o 1.5 erw
 • Coetir yn cynnwys coed collddail a chonwydd
 • Rhydd-ddaliad
 • Meddiant gwag ar gwblhau

Pris o gwmpas £10,000

Dyddiad cau - hanner dydd 13/07/20

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo ar werth

 

 

A small Parcel of steeply sloped land to the rear of 49 Maesydre.Darn o dir serth y tu cefn i 49 Maesydre

 • I'w werthu'n amodol am gyfyngiad defnydd, er dibenion gardd a mwynder yn unig.
 • Bydd y cyngor yn cadw hawl mynediad i gyrraedd ei dir.
 • Rhydd-ddaliad.
 • Meddiant gwag ar gwblhau.
 • Gwahoddir cynigion.

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo ar werth

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu