1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Wyddoch chi y gallwch fenthyg cit casglu sbwriel wrthym ni a helpu i gadw Powys yn lân
Darllen mwy

Gweld manylion eiddo Cyngor Sir Powys ar werth neu ar osod

View details of Powys County Council properties for sale or rent

Mae'r Cyngor yn berchen ar eiddo sy'n cael ei ddefnyddio wrth ddarparu cyfleusterau a gwasanaethau i'r cyhoedd. Rydym yn cadw mapiau'r Arolwg Ordnans sy'n dangos ffiniau'r holl dir sy'n perthyn i ni, yn ogystal â manylion yr holl bryniannau a gwerthiannau, ynghyd â phrydlesi, cytundebau gosod, trwyddedau a hawddfreintiau.

 

 

Eiddo ac Asedau

Rydym yn gyfrifol am reoli amrediad eang o eiddo ledled y sir. Mae hyn yn cynnwys ysgolion, swyddfeydd y cyngor, stadau fferm, canolfannau hamdden a llyfrgelloedd. Mae gennym hefyd bortffolio sylweddol o eiddo, tir a safleoedd sy'n addas ar gyfer sawl math o fusnes ac anghenion arbennig.

Mae eiddo'n adnodd gwerthfawr, ac mae'r ffordd rydym yn defnyddio ac yn rheoli ein hasedau'n ganolog i'n gallu i ddarparu gwasanaethau'n effeithiol.

 

Cofrestr Asedau

Mae'r Gofrestr Asedau yn dal holl gofnodion perchen eiddo Cyngor Sir Powys. Os ydych yn dymuno gwybod a ydym yn berchen darn penodol o dir ai peidio, defnyddiwch y wybodaeth a gyflwynir i gysylltu.

Os nad yw'r tir yn perthyn i'r Cyngor, mae'n bosibl y bydd y Gofrestrfa Tir yn gallu helpu.

 

Cysylltiadau

  • Rhif ffôn: 01597 826773
  • Cyfeiriad: Tîm Eiddo ac Adfywio, Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

Rhowch sylwadau am dudalen yma
 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu