HYSBYSIAD: Gweithredu'r tâl o £500 i weithwyr gofal
Darllen mwy

Eiddo Ar Osod

 

I'w Osod

Image of park of Highway Depot for sale near CrickhowellRhan o Ddepo Priffyrdd Dan-y-parc, Ger Crughywel

 

 • Adeilad ffrâm goncrit gyda thu blaen agored maint 14m x 24m yn addas ar gyfer storio
 • Bondo gydag uchder da
 • Mannau storio a pharcio agored ychwanegol
 • Mynediad yn cael ei rannu o fewn ardal gaeëdig ddiogel
 • Dim Dŵr na Thrydan (er y gallai fod cysylltiad newydd ar gael i denantiaid, ond byddai'n rhaid i'r tenant dalu'r gost)

 

Rhent oddeutu £5,000 y flwyddyn heb gynnwys Trethi Busnes.  O dan y brydles y tenant fydd yn gyfrifol am atgyweiriadau ac yswiriant llawn.  Gellir trafod cyfnod y brydles

Addas ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau diwydiannol ysgafn.

Mae busnes eisoes yn meddiannu gweddill y safle ar hyn o bryd ac mae'r Landlord yn cadw'r hawl i leoli cynhwysydd dur ar y tir i'w osod ar gyfer grŵp casglu sbwriel lleol.

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo i'w osod

 

BRECON FORMER YOUTH CENTRE, CRADOC ROAD, BRECONAr Werth / I'w Gosod

Hen Ganolfan Ieuenctid Aberhonddu, Heol Cradoc, Aberhonddu

 • Adeilad 3 llawr mewn lleoliad da - 630 metr sgwâr
 • Tu blaen yr adeilad ar y ffordd fawr gyda pharcio
 • Potensial i'w ddefnyddio ar gyfer gwahanol fathau o ddefnydd (yn ddibynnol ar gynllunio)
 • Cyfanswm y safle 0.86 erw
 • Canllaw ar gyfer y Rhydd-ddaliad £300,000
 • Rhent Blynyddol oddeutu £15,000 y flwyddyn

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo i'w osod

 

Ty Ladywell Y Drenewydd

Lleoliad amlwg yng nghanol y Drenewydd.
Wedi'i lleoli ar gefnffordd yr A483 gyda chysylltiadau ffyrdd da â threfi cyfagos y Trallwng 14 milltir ac Amwythig 33 milltir.

Mae cysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus da ar gael trwy Orsaf Fysiau'r Drenewydd a'r Orsaf Drenau gyda gwasanaethau trên bob awr i'r Amwythig a Birmingham.

Bydd y trefniant yn cynnwys defnydd o'r maes parcio a'r ceginau cymunedol sy'n cael eu defnyddio gan bobl eraill.

Mae'r rhent yn dechrau o £10 y droedfedd sgwâr a thâl gwasanaeth.

I ymholi, cysylltwch â commercial.property@powys.gov.uk neu ffoniwch 01597 826773

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo i'w osod

 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu