Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Eiddo Ar Osod

 

I'w osod ar dendr

Siop glo yn 42 Gyrnosfa, Gurnos, Ystradgynlais SA9 1DR

 • Siop gyda 2 ystafell gyda ffenestr siop fwa
 • Tua 25 metr sgwâr
 • Rhent tua £1500 y flwyddyn
 • Yn rhydd o fis Awst 2020
 • Trafodaeth ar hyd y brydles (o leiaf blwyddyn)
 • Tendrau'n cau dydd Gwener 24 Gorffennaf 2020

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo i'w osod

 

BRECON FORMER YOUTH CENTRE, CRADOC ROAD, BRECONAr Werth / I'w Gosod

Hen Ganolfan Ieuenctid Aberhonddu, Heol Cradoc, Aberhonddu

 • Adeilad 3 llawr mewn lleoliad da - 630 metr sgwâr
 • Tu blaen yr adeilad ar y ffordd fawr gyda pharcio
 • Potensial i'w ddefnyddio ar gyfer gwahanol fathau o ddefnydd (yn ddibynnol ar gynllunio)
 • Cyfanswm y safle 0.86 erw
 • Canllaw ar gyfer y Rhydd-ddaliad £300,000
 • Rhent Blynyddol oddeutu £15,000 y flwyddyn

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo i'w osod

 

 

TALGARTH FORMER LIBRARY, NEW STREET TALGARTHAr werth / I'w rentu

Hen Lyfrgell Talgarth, Heol Newydd, Talgarth

 • Mewn man cyfleus
 • Adeilad un llawr
 • Tua 157 medr sgwâr
 • Pris tua £100,000 neu rent  blynyddol o £7,800 y flwyddyn

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo i'w osod

 

 

Ty Ladywell Y Drenewydd

Lleoliad amlwg yng nghanol y Drenewydd.
Wedi'i lleoli ar gefnffordd yr A483 gyda chysylltiadau ffyrdd da â threfi cyfagos y Trallwng 14 milltir ac Amwythig 33 milltir.

Mae cysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus da ar gael trwy Orsaf Fysiau'r Drenewydd a'r Orsaf Drenau gyda gwasanaethau trên bob awr i'r Amwythig a Birmingham.

Bydd y trefniant yn cynnwys defnydd o'r maes parcio a'r ceginau cymunedol sy'n cael eu defnyddio gan bobl eraill.

Mae'r rhent yn dechrau o £10 y droedfedd sgwâr a thâl gwasanaeth.

I ymholi, cysylltwch â commercial.property@powys.gov.uk neu ffoniwch 01597 826773

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo i'w osod

 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu