Eiddo Ar Osod

 

BRECON FORMER YOUTH CENTRE, CRADOC ROAD, BRECONAr Werth / I'w Gosod

Hen Ganolfan Ieuenctid Aberhonddu, Heol Cradoc, Aberhonddu

  • Adeilad 3 llawr mewn lleoliad da - 630 metr sgwâr
  • Tu blaen yr adeilad ar y ffordd fawr gyda pharcio
  • Potensial i'w ddefnyddio ar gyfer gwahanol fathau o ddefnydd (yn ddibynnol ar gynllunio)
  • Cyfanswm y safle 0.86 erw
  • Canllaw ar gyfer y Rhydd-ddaliad £300,000
  • Rhent Blynyddol oddeutu £15,000 y flwyddyn

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo i'w osod

 

Ty Ladywell Y Drenewydd

Lleoliad amlwg yng nghanol y Drenewydd.
Wedi'i lleoli ar gefnffordd yr A483 gyda chysylltiadau ffyrdd da â threfi cyfagos y Trallwng 14 milltir ac Amwythig 33 milltir.

Mae cysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus da ar gael trwy Orsaf Fysiau'r Drenewydd a'r Orsaf Drenau gyda gwasanaethau trên bob awr i'r Amwythig a Birmingham.

Bydd y trefniant yn cynnwys defnydd o'r maes parcio a'r ceginau cymunedol sy'n cael eu defnyddio gan bobl eraill.

Mae'r rhent yn dechrau o £10 y droedfedd sgwâr a thâl gwasanaeth.

I ymholi, cysylltwch â commercial.property@powys.gov.uk neu ffoniwch 01597 826773

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo i'w osod

 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu