Trosglwyddo Asedau Cymunedol

Mae'r term "trosglwyddo asedau cymunedol" neu "CAT", wedi'i ddiffinio gan yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol fel "trosglwyddo perchnogaeth neu reolaeth o adeilad neu ddarn o dir o gorff yn y sector cyhoeddus i sefydliad yn y trydydd sector"Ein bwriad yw hysbysebu asedau tir ac adeiladu sy'n meddu ar y potensial i gael eu Trosglwyddo i fod yn Asedau Cymunedol.  Os oes gan sefydliad o'r trydydd sector diddordeb mewn rheoli eiddo neu dir ar ran y cymuned llenwch y ffurflen Datganiad o Ddiddordeb.  Bydd rhaid llunio achos busnes pe bai'r datganiad o ddiddordeb yn cael ei ystyried i fod yn un hyfyw. 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu