SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Credyd Cynhwysol

universal credit

Cyflwynwyd Credyd Cynhwysol ym Mhowys ar 10 Hydref 2018. Os ydych chi neu'ch partner o oed gweithio ac angen gwneud cais am fudd-dal arnoch, mae'n rhaid i chi wneud cais am Gredyd Cynhwysol.

 

Beth yw Credyd Cynhwysol?

Ydych chi'n Gymwys i dderbyn Credyd Cynhwysol?

Gwneud cais am Gredyd Cynhwysol

 

Mae rhai eithriadau y bydd angen iddynt hawlio Budd-dal Tai (sef budd-dal hanesyddol):

  • Os ydych yn byw mewn Llety â Chymorth
  • Os ydych yn byw mewn Llety Dros Dro
  • Os oes gennych hawl i dderbyn Premiwm Anabledd Difrifol (hyper link on Severe Disability Premium words to appendix B page)
  • Os oes un ohonoch o oed pensiwn ond y llall o oed gweithio. Gelwir y rhain yn "barau oed cymysg" (hyper link on mixed age couple words to hyper link to appendix C page)

Os ydych yn un o'r eithriadau uchod, gallwch hawl i Budd-dal Tai

Os ydych yn gorfod talu Treth y Cyngor, bydd angen i chi barhau i wneud cais am gymorth treth cyngor trwy Gyngor Sir Powys. Nid yw Credyd Cynhwysol yn cynnwys hwn. Gwneud cais am Ostyngiad Treth Cyngor 

O 01/2/2019 gall pobl â mwy na 3 o blant wneud cais am Gredyd Cynnwysol bellach.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu