1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Adroddiad arolwg Estyn o Awdurdod Addysg Powys wedi'i gyhoeddi
Darllen mwy

Deunyddiau adeiladu ar y ffordd fawr

Building materials on the highway

Os ydych am osod deunyddiau adeiladu ar unrhyw ran o'r briffordd, mae angen trwydded gan y Cyngor.  Fel arfer, bydd y trwyddedau hyn yn cael eu rhoi dan adran 171 Deddf Priffyrdd.

 

Gallwch gael ffurflen gais  trwy ddefnyddio'r manylion ar y dudalen hon.  Llenwch y ffurflen a'i dychwelyd i'r swyddfa drwyddedu ardal.

Byddwn yn codi tâl am y drwydded hon.

Nid oes angen trwydded fel arfer os yw deunyddiau'n cael eu rhoi ar dir preifat.  Os yw'n bosibl, dylid defnyddio tir preifat bob tro.

Os ydych am roi deunyddiau adeiladu ar unrhyw ran o'r ffordd fawr, bydd angen i chi wneud cais am drwydded.

Cofrestrau

Gweld y gofrestr gyhoeddus o drwyddedau


Contacts

 

Feedback about a page here


 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu