SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Deunyddiau adeiladu ar y ffordd fawr

Click here to go to the 'Building materials on the highway' page

 Building materials on the highwayOs ydych am osod deunyddiau adeiladu ar unrhyw ran o'r briffordd, mae angen trwydded gan y Cyngor.  Fel arfer, bydd y trwyddedau hyn yn cael eu rhoi dan adran 171 Deddf Priffyrdd.

 

Gallwch gael ffurflen gais  trwy ddefnyddio'r manylion ar y dudalen hon.  Llenwch y ffurflen a'i dychwelyd i'r swyddfa drwyddedu ardal.

Byddwn yn codi tâl am y drwydded hon.

Nid oes angen trwydded fel arfer os yw deunyddiau'n cael eu rhoi ar dir preifat.  Os yw'n bosibl, dylid defnyddio tir preifat bob tro.

Os ydych am roi deunyddiau adeiladu ar unrhyw ran o'r ffordd fawr, bydd angen i chi wneud cais am drwydded.

 

Cofrestrau

Gweld y gofrestr gyhoeddus o drwyddedau


Contacts

Feedback about a page here


 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu