SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Trwydded ar gyfer cyrbin isel (mynediad i gerbydau)

Click here to go to the 'Skip licence (on a road)' page

Os ydych angen mynediad rhwng eich cartref a'r ffordd fawr a bod angen newid y ffordd i wneud hyn, bydd rhaid i chi gael caniatâd gan yr Awdurdod Priffyrdd cyn dechrau'r gwaith.

 

Efallai byddwch angen caniatâd cynllunio neu ganiatad arall, a dylech wneud yn siwr o hyn cyn dechrau'r gwaith

A ydych angen caniatâd cynllunio

 

Ffurflen gais

I wneud cais am gyrbin isel, llenwch ffurflen gais ar-lein trwy'r ddolen isod.

Defnyddiwch ein ffurflenni ar-lein 

 


Contacts

Feedback about a page here


 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu