SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Trwyddedau personol

Pizza - food and drink licences

Rhaid i unrhyw un sy'n bwriadu gwerthu neu gyflenwi alcohol neu awdurdodi gwerthu neu gyflenwi alcohol wneud cais am drwydded bersonol.

 

Ffurflenni cais

Gwnewch gais ar-lein gan ddefnyddio'r dolenni isod. Bydd y dolenni'n mynd â chi i un o wefannau eraill y llywodraeth.

Gwnewch gais am drwydded bersonol

Noder bod y ddolen hon i safle a ddarperir gan Lywodraeth y DU ac nid yw ar gael yn Gymraeg ar hyn o bryd.

Rhaid i chi sôn wrthym am unrhyw newidiadau

Rhaid i unrhyw un sy'n bwriadu gwerthu neu gyflenwi alcohol neu awdurdodi gwerthu neu gyflenwi alcohol wneud cais am drwydded bersonol.

Byddwn yn codi tâl am gyfer y drwydded hon.

Yn dilyn Deddf Dadreoleiddio 2015 nid yw trwyddedau personol yn dod i ben bellach. Os oes gennych drwydded bersonol ac rydych yn newid cyfeiriad, rhaid i chi roi gwybod i'r awdurdod y rhoddodd y drwydded i chi cyn gynted ag bo modd.

Mae methu â rhoi gwybod am newid cyfeiriad yn drosedd.

Rhowch wybod i ni am newid cyfeiriad yma Change address on a Personal Licence

Gofynnwch am Drwydded Bersonol arall (yn lle'ch hen un) yma Request a replacement Personal Licence

Mae tâl £10.50 am y ddau

Sylwch: Nid yw Cyngor Sir Powys ond yn gallu diweddaru trwyddedau personol a roddwyd ganddynt hwy. Mae'r un peth yn wir am roi trwyddedau personol newydd yn lle hen rai. Os rhoddodd awdurdod arall eich trwydded i chi, rhaid i chi gysylltu â'r awdurdod hwnnw er mwyn cael un newydd.

 

Cysylltiadau

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma
 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu