Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (HRA)

Mae'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd yn cynnwys nifer o ddogfennau sy'n manylu'r Asesiadau Rheoliadau Cynefinoedd (HRA) a gynhaliwyd yn ystod pob cam o baratoi'r CDLl. 

Gellir gweld pob un o'r Asesiadau Rheoliadau Cynefinoedd a gynhaliwyd yn ystod y camau hyn ar dudalennau gwe CDLl y Cyngor.

I wneud pethau'n haws, mae copïau terfynol y dogfennau hyn, yn cynnwys yr Atodiadau, wedi'u rhestru yn y tabl isod, lle ceir disgrifiad o'r ddogfen ynghyd â'r ddolen i'r ddogfen.

Teitl y Ddogfen

 

Disgrifiad

Dyddiad

Dolen i'r Ddogfen

Adroddiad Sgrinio Asesu Rheoliadau Cynefinoedd

Adroddiad llawn o'r CDLl cyfan

Mehefin 2015

Adroddiad Sgrinio Asesu Rheoliadau Cynefinoedd (2015) [1MB]

Atodiad 1

Nodweddion Safleoedd

Nodweddion o safleoedd Ewropeaidd a aseswyd

Mehefin 2015

HRA Appendix 1 - Site Characteristics [4MB]

Atodiad 2

Mapiau Safleoedd Ewropeaidd

 

Mapiau o'r safleoedd Ewropeaidd a aseswyd - map gorolwg a chlawr

Mehefin 2015

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd - Atodiad 2 - Mapiau Safleoedd Ewropeaidd - Clawr a Map Gorolwg [535KB]

Mapiau o safleoedd Ewropeaidd a aseswyd  (yn nhrefn yr wyddor)

 

Mehefin 2015

 

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd - Atodiad 2 - Mapiau Safleoedd Ewropaidd - A i Coe [19MB]

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd - Atodiad 2 - Mapiau Safleoedd Ewropaidd - Cor i Ela [19MB]

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd - Atodiad 2 - Mapiau Safleoedd Ewropeaidd - Ele i Mig [18MB]

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd - Atodiad 2 - Mapiau Safleoedd Ewropeaidd - Mon i Usk [25MB]

Atodiad 3

Gwendidau Safleoedd

Gwendidau safleoedd Ewropeaidd

Mehefin 2015

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd - Atodiad 3 - Gwendidau Safleoedd [250KB]

Atodiad 4

Mudo Rhywogaethau Cymysg

Pennu clustogfeydd priodol ar gyfer rhywogaethau cymwys sy'n mudo

Mehefin 2015

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd - Atodiad 4 - Mudo Rhywogaethau Cymwys [44KB]

Atodiad 5

Cynlluniau, Prosiectau a Rhaglenni

Asesiad o Gynlluniau, Prosiectau a Rhaglenni

Mehefin 2015

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd - Atodiad 5 - Cynlluniau, Rhaglenni a Phrosiectau [1MB]

Atodiad 6

Asesiad o Bolisïau

Asesiad o Bolisïau CDLl

Mehefin 2015

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd - Atodiad 6 - Asesu Polisïau [239KB]

Sgrinio HRA o Newidiadau Penodol

Asesiad o Newidiadau Penodol Arfaethedig (FC)

Ionawr 2016

Gwerthusiad o Reoliadau Cynefinoedd: Asesiad o Newidiadau Penodol Arfaethedig (Ionawr 2016) [347KB]

Sgrinio HRA o Newidiadau Penodol Ychwanegol

Asesiad o Newidiadau Penodol Ychwanegol Arfaethedig (FFC)

Hydref 2016

Gwerthusiad o Reoliadau Cynefinoedd: Asesiad o Newidiadau Penodol Ychwanegol Arfaethedig (Hydref 2016) [518KB]

Sgrinio HRA o Newidiadau o'r Materion yn Codi

Asesiad o Newidiadau o Faterion yn Codi a Newidiadau yn Codi o Fân Newidiadau

Medi 2017

'Gwerthusiad Rheoliadau Cynefinoedd:  Asesiad o Newidiadau o'r Materion yn Codi (Medi 2017) [1MB]

 

Sgrinio HRA o Newidiadau o'r Materion yn Codi yr Arolygydd

Asesiad o Newidiadau o'r Materion yn Codi yr Arolygydd (IMACs)

Ebrill 2018

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd: Asesiad o Newidiadau Materion yn Codi yr Arolygydd (Ebrill 2018) [417KB]

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu