Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (HRA)

Mae'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd yn cynnwys nifer o ddogfennau sy'n manylu'r Asesiadau Rheoliadau Cynefinoedd (HRA) a gynhaliwyd yn ystod pob cam o baratoi'r CDLl. 

Gellir gweld pob un o'r Asesiadau Rheoliadau Cynefinoedd a gynhaliwyd yn ystod y camau hyn ar dudalennau gwe CDLl y Cyngor.

I wneud pethau'n haws, mae copïau terfynol y dogfennau hyn, yn cynnwys yr Atodiadau, wedi'u rhestru yn y tabl isod, lle ceir disgrifiad o'r ddogfen ynghyd â'r ddolen i'r ddogfen.

 

 • Teitl y Ddogfen: Adroddiad Sgrinio Asesu Rheoliadau Cynefinoedd
 • Disgrifiad: Adroddiad llawn o'r CDLl cyfan
 • Dyddiad: Mehefin 2015
Dolen i'r Ddogfen
Adroddiad Sgrinio Asesu Rheoliadau Cynefinoedd (2015) [1MB]

 

 

 • Teitl y Ddogfen: Atodiad 1 - Nodweddion Safleoedd
 • Disgrifiad: Nodweddion o safleoedd Ewropeaidd a aseswyd
 • Dyddiad: Mehefin 2015
Dolen i'r Ddogfen
HRA Appendix 1 - Site Characteristics [4MB]

 

 

 • Teitl y Ddogfen: Atodiad 2 - Mapiau Safleoedd Ewropeaidd
 • Disgrifiad: Mapiau o'r safleoedd Ewropeaidd a aseswyd - map gorolwg a chlawr
 • Dyddiad: Mehefin 2015
Dolen i'r Ddogfen
Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd - Atodiad 2 - Mapiau Safleoedd Ewropeaidd - Clawr a Map Gorolwg [535KB]

 

 

 • Teitl y Ddogfen: Atodiad 2 - Mapiau Safleoedd Ewropeaidd
 • Disgrifiad: Mapiau o safleoedd Ewropeaidd a aseswyd  (yn nhrefn yr wyddor)
 • Dyddiad: Mehefin 2015
Dolen i'r Ddogfen

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd - Atodiad 2 - Mapiau Safleoedd Ewropaidd - A i Coe [19MB]

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd - Atodiad 2 - Mapiau Safleoedd Ewropaidd - Cor i Ela [19MB]

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd - Atodiad 2 - Mapiau Safleoedd Ewropeaidd - Ele i Mig [18MB]

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd - Atodiad 2 - Mapiau Safleoedd Ewropeaidd - Mon i Usk [25MB]

 

 

 • Teitl y Ddogfen: Atodiad 3 - Gwendidau Safleoedd
 • Disgrifiad: Mapiau o safleoedd Ewropeaidd a aseswyd  (yn nhrefn yr wyddor)
 • Dyddiad: Mehefin 2015
Dolen i'r Ddogfen

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd - Atodiad 3 - Gwendidau Safleoedd [250KB]

 

 • Teitl y Ddogfen: Atodiad 4 - Mudo Rhywogaethau Cymysg
 • Disgrifiad: Pennu clustogfeydd priodol ar gyfer rhywogaethau cymwys sy'n mudo
 • Dyddiad: Mehefin 2015
Dolen i'r Ddogfen

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd - Atodiad 4 - Mudo Rhywogaethau Cymwys [44KB]

 

 

 • Teitl y Ddogfen: Atodiad 5 - Cynlluniau, Prosiectau a Rhaglenni
 • Disgrifiad: Asesiad o Gynlluniau, Prosiectau a Rhaglenni
 • Dyddiad: Mehefin 2015
Dolen i'r Ddogfen

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd - Atodiad 5 - Cynlluniau, Rhaglenni a Phrosiectau [1MB]

 

 

 • Teitl y Ddogfen: Atodiad 6 - Asesiad o Bolisïau
 • Disgrifiad: Asesiad o Bolisïau CDLl
 • Dyddiad: Mehefin 2015
Dolen i'r Ddogfen

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd - Atodiad 6 - Asesu Polisïau [239KB]

 

 

 • Teitl y Ddogfen: Sgrinio HRA o Newidiadau Penodol
 • Disgrifiad: Asesiad o Newidiadau Penodol Arfaethedig (FC)
 • Dyddiad: Ionawr 2016
Dolen i'r Ddogfen

Gwerthusiad o Reoliadau Cynefinoedd: Asesiad o Newidiadau Penodol Arfaethedig (Ionawr 2016) [347KB]

 

 

 • Teitl y Ddogfen: Sgrinio HRA o Newidiadau Penodol Ychwanegol
 • Disgrifiad: Asesiad o Newidiadau Penodol Ychwanegol Arfaethedig (FFC)
 • Dyddiad: Hydref 2016
Dolen i'r Ddogfen

Gwerthusiad o Reoliadau Cynefinoedd: Asesiad o Newidiadau Penodol Ychwanegol Arfaethedig (Hydref 2016) [518KB]

 

 

 • Teitl y Ddogfen: Sgrinio HRA o Newidiadau o'r Materion yn Codi
 • Disgrifiad: Asesiad o Newidiadau o Faterion yn Codi a Newidiadau yn Codi o Fân Newidiadau
 • Dyddiad: Medi 2017
Dolen i'r Ddogfen

'Gwerthusiad Rheoliadau Cynefinoedd:  Asesiad o Newidiadau o'r Materion yn Codi (Medi 2017) [1MB]

 

 

 • Teitl y Ddogfen: Sgrinio HRA o Newidiadau o'r Materion yn Codi yr Arolygydd
 • Disgrifiad: Asesiad o Newidiadau o'r Materion yn Codi yr Arolygydd (IMACs)
 • Dyddiad: Ebrill 2018
Dolen i'r Ddogfen

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd: Asesiad o Newidiadau Materion yn Codi yr Arolygydd (Ebrill 2018) [417KB]

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu