Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Gwneud cais am ganiatâd rheoliadau adeiladu

Rhybudd Pwysig

O'r 18fed Mehefin bydd Rheoli Adeiladu Powys yn newid ei system gyfrifiadurol gefn i system TG newydd wedi'i ddarparu gan IDOX Solutions Ltd.  Disgwylir y bydd y gwaith o newid i'r system newydd yn cymryd ychydig o wythnosau i'w gwblhau.

Yn ystod y cyfnod hwn, dim ond mynediad cyfyngedig bydd gan reoli adeiladu i wybodaeth yn enwedig ar gyfer hen geisiadau.  Ni fydd hyn yn amharu ar eich gallu chi i gyflwyno ceisiadau rheoli adeiladu neu i ofyn am archwiliadau safleoedd.  Fodd bynnag, os ydych yn cyflwyno ceisiadau ar hyn o bryd trwy ein llwyfan ar-lein Dataspace cysylltwch â ni i drafod dull gwahanol o gyflwyno ceisiadau ar-lein.

Beth sy'n Newydd?

Rydym yn falch o gyhoeddi y bydd ein llwyfan TG newydd a fydd yn cynnwys elfennau newydd ar gyfer ein cwsmeriaid megis cyflwyno ceisiadau ar-lein trwy ein porth ceisiadau newydd a hefyd cofrestr mynediad cyhoeddus newydd lle gall cwsmeriaid a'r cyhoedd weld natur a statws ceisiadau rheoli adeiladu hanesyddol ar-lein.  Bydd rhagor o wybodaeth am y gwelliannau hyn i'n gwasanaethau ar gael cyn bo hir.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu