Hysbysiad: Yn ddiweddar, rydym wedi uwchraddio ein Gwefan sydd wedi arwain at fân-broblemau arddangos ar y sgrin, diolch am eich amynedd tra bod hyn yn cael ei ddatrys
Darllen mwy

Gwneud cais am ganiatâd rheoliadau adeiladu

Rhybudd Pwysig

O'r 18fed Mehefin bydd Rheoli Adeiladu Powys yn newid ei system gyfrifiadurol gefn i system TG newydd wedi'i ddarparu gan IDOX Solutions Ltd.  Disgwylir y bydd y gwaith o newid i'r system newydd yn cymryd ychydig o wythnosau i'w gwblhau.

Yn ystod y cyfnod hwn, dim ond mynediad cyfyngedig bydd gan reoli adeiladu i wybodaeth yn enwedig ar gyfer hen geisiadau.  Ni fydd hyn yn amharu ar eich gallu chi i gyflwyno ceisiadau rheoli adeiladu neu i ofyn am archwiliadau safleoedd.  Fodd bynnag, os ydych yn cyflwyno ceisiadau ar hyn o bryd trwy ein llwyfan ar-lein Dataspace cysylltwch â ni i drafod dull gwahanol o gyflwyno ceisiadau ar-lein.

Beth sy'n Newydd?

Rydym yn falch o gyhoeddi y bydd ein llwyfan TG newydd a fydd yn cynnwys elfennau newydd ar gyfer ein cwsmeriaid megis cyflwyno ceisiadau ar-lein trwy ein porth ceisiadau newydd a hefyd cofrestr mynediad cyhoeddus newydd lle gall cwsmeriaid a'r cyhoedd weld natur a statws ceisiadau rheoli adeiladu hanesyddol ar-lein.  Bydd rhagor o wybodaeth am y gwelliannau hyn i'n gwasanaethau ar gael cyn bo hir.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu