1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Wyddoch chi y gallwch fenthyg cit casglu sbwriel wrthym ni a helpu i gadw Powys yn lân
Darllen mwy

Rheoliadau adeiladu

Cyhoeddiad ar Reoliadau Adeiladu

Daeth rheoliadau adeiladu newydd sy'n ymwneud â diogelwch mewn anheddau (Rhan Q) i rym yng Nghymru ar 1 Tachwedd 2018. Mae eich syrfëwr lleol Rheoli Adeiladu Powys wrth law i ateb unrhyw gwestiynau.  I lawr lwytho copi, cliciwch yma

LABC Building Excellence Awards 2019 logoGlynmeddig, Sennybridge, Brecon

Enillydd: Yr addasiad neu'r estyniad gorau i gartref presennol yng Nghymru a Lloegr : Glynmeddig, Pontsenni, Aberhonddu​​

Tîm y Prosiect: M P Fergusson Building Contractors, Mr Chris Howarth

Awdurdod Lleol: Rheoli Adeiladu, Cyngor Sir Powys.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu