1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Rheoliadau adeiladu

View the new building regulations documentCyhoeddiad ar Reoliadau Adeiladu

Daeth rheoliadau adeiladu newydd sy'n ymwneud â diogelwch mewn anheddau (Rhan Q) i rym yng Nghymru ar 1 Tachwedd 2018. Mae eich syrfëwr lleol Rheoli Adeiladu Powys wrth law i ateb unrhyw gwestiynau.  I lawr lwytho copi, cliciwch yma.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu