1. Logio Mewn / Cofrestru
 2. English
Close Icon
 1. Logio Mewn / Cofrestru

Y costau sydd ynghlwm ag ymgeisio

Mae cais Cynllun Llawn yn cynnwys taliad dau gam, un taliad pan fyddwch yn cyflwyno eich cynlluniau (Tâl Cynllun) a'r llall yn dilyn yr archwiliad safle cyntaf (Tâl Archwiliad).

Ar gais Rhybudd Adeiladu, mae'r tâl llawn i'w dalu pan fyddwch yn cyflwyno'r Rhybudd. 

Ar gyfer Rheoleiddio, bydd y gost yn 140% o'r ffi Rhybudd Adeiladu ac eithrio TAW.

Ffioedd yn daladwy ar gyfer aneddleoedd newydd [252KB]

Ffioedd yn daladwy ar gyfer estyngiadau ac addasiadau domestig [240KB]

Ffioedd yn daladwy ar gyfer pob gwaith arall yn seiliedig ar gost y gwaith [252KB]

Ffioedd yn daliadwy ar gyfer taliadau eraill [231KB]

Yn hytrach na'n ffioedd a hysbysebwyd, gallwch ofyn i ni am ddyfynbris. Cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r rhif ar y dudalen hon.

 

Cyswllt

 • Ebost: buildingcontrol@powys.gov.uk
  Facebook
  Twitter

  Ffon: 01874 612290
 • Cyfeiriad:
  • Aberhonddu Neuadd Brycheiniog, Ffordd Cambrian, Aberhonddu, Powys, LD3 7HR
  • Llandrindod - County Hall, Llandrindod LD1 5LG
  • Y Trallwng - Neuadd Maldwyn, Severn Rd, Y Trallwng SY21 7AS

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu