1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Ffioedd caniatâd cynllunio

Rhaid anfon y ffi briodol gyda phob cais. Ni ellir cofrestru unrhyw gais yn ffurfiol tan fod y ffi bresennol wedi cael ei dalu.

Crynodeb yw'r wybodaeth isod o'r rheoliadau ffioedd a dylid ei ddefnyddio fel canllaw yn unig.

Mae'r ffioedd hyn wedi bod mewn grym ers 1 Hydref 2015 [66KB]

Gellir gwneud taliadau gyda cherdyn dros y ffôn i Wasanaethau Cynllunio.  Rydym hefyd yn derbyn taliadau gyda siec yn daladwy i - Cyngor Sir Powys - a'u hanfon yn y post at - Gwasanaethau Cynllunio, Cyngor Sir Powys, Neuadd y Sir, Llandrindod, LD1 5LG

Os nad ydych yn siwr pa un o'r ffioedd sy'n berthnasol i'ch cais chi, cysylltwch â ni.

 

Cyswllt

  • Ebost: planning.services@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597827161 / 01938 551259
  • Cyfeiriad (Llandrindod): Gwasanaethau Cynllunio, Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys, LD1 5LG
  • Cyfeiriad (Y Trallwng): Gwasanaethau Cynllunio, Neuadd Maldwyn, Ffordd Hafren, Y Trallwng, Powys, SY21 7AS
    •  

Eich sylwadau am ein tudalennau


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu