Ffioedd caniatâd cynllunio

Rhaid anfon y ffi briodol gyda phob cais. Ni ellir cofrestru unrhyw gais yn ffurfiol tan fod y ffi bresennol wedi cael ei dalu.

Crynodeb yw'r wybodaeth isod o'r rheoliadau ffioedd a dylid ei ddefnyddio fel canllaw yn unig.

Mae'r ffioedd hyn wedi bod mewn grym ers 24 Awst 2020 [729KB]

Gellir gwneud taliadau gyda cherdyn dros y ffôn i Wasanaethau Cynllunio.  Rydym hefyd yn derbyn taliadau gyda siec yn daladwy i - Cyngor Sir Powys - a'u hanfon yn y post at - Gwasanaethau Cynllunio, Cyngor Sir Powys, Neuadd y Sir, Llandrindod, LD1 5LG

Os nad ydych yn siwr pa un o'r ffioedd sy'n berthnasol i'ch cais chi, cysylltwch â ni.

 

Cyswllt

  • Ebost: planning.services@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 827161 / o1597 827169
  • Cyfeiriad : Gwasanaethau Cynllunio, Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

 

Eich sylwadau am ein tudalennau


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu