SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Hyfforddiant Sgiliau Gwaith Ymyrraeth Cymhwysol mewn perthynas â Hunanladdiad - Ymwybyddiaeth ASIST

Darparwr y Cwrs: New Pathways

Gweinyddydd y Cwrs: Julie Morris

Nod

Nod ASIST yw gwella'r dulliau a ddefnyddir gan bob gweithiwr proffesiynol o fewn iechyd, gofal cymdeithasol a'r gwasanaethau brys i gefnogi pobl sydd mewn perygl o gyflawni hunanladdiad.

Adnabod fod y sawl sy'n gofalu ac unigolion sydd mewn perygl o gyflawni hunanladdiad yn cael eu heffeithio gan agweddau personol a chymdeithasol tuag at hunanladdiad.

Trafod hunanladdiad mewn dull uniongyrchol gyda rhywun sydd mewn perygl o gyflawni hunanladdiad.

Prif Ddeilliannau Dysgu

Dynodi rhybuddion am beryglon a datblygu cynlluniau diogelu cysylltiedig.

Arddangos y sgiliau sy'n ofynnol i ymyrryd gyda pherson sydd mewn perygl o gyflawni hunanladdiad.

Rhestru'r mathau o adnoddau sydd ar gael i unigolyn sydd mewn perygl, gan gynnwys ef neu hi.

Adnabod fod atal hunanladdiad yn ehangach na chymorth cyntaf hunanladdiad ac yn cynnwys hyrwyddo bywyd a hunan-ofal i'r sawl sy'n rhoi gofal.

 

DyddiadLleoliadauAmseroedd
TBC  

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

  • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
  • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu