SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Anhwylderau Personoliaeth

Darparwr y Cwrs: JMG Training & Consultancy

Gweinyddydd y Cwrs: Julie Morris

Nod

Mae rhywun ag anhwylder personoliaeth yn meddwl, yn teimlo, yn ymddwyn neu'n perthnasu  ag eraill yn wahanol iawn i unigolyn cyffredin. Yn yr un modd ag y mae llawer math o bersonoliaeth i'w gael, felly mae sawl math o anhwylder personoliaeth. Nod y cwrs yma yw esbonio ynglŷn ag anhwylder personoliaeth yn gyffredinol, ac esbonio'r 10 math cydnabyddedig o anhwylder personoliaeth. Bydd y cwrs yn cael ei draddodi mewn dull addysgiadol a llawn hwyl, gyda'r bwriad o ddarparu gwybodaeth a gwella arfer. Credwn mai ein hyfforddiant ddylai fod yn factor sy'n galluogi ac yn ymrymuso'r mynychwyr i gaffael gwybodaeth, dysgu sgiliau a chymwyseddau newydd a bod â'r hyder i roi'r rhain ar waith yn y gweithle

 

Prif Ddeilliannau Dysgu

 • Beth yw anhwylder personoliaeth
 • 10 math o anhwylder personoliaeth
 • Achosion
 • Symptomau
 • Pam fod anhwylder personoliaeth yn ddadleuol
 • Triniaeth
  • sgwrsio am driniaeth
  • meddyginiaeth
 • Hunan ofal
 • Cynorthwyo pobl ag anhwylder personoliaeth

 

DyddiadLleoliadauAmseroedd
TBC  

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

 • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
 • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
 • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu