gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Ymyrraeth i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu

Anhwylderau Personoliaeth

Hyfforddiant gan Autism Wellbeing

Nod

Rhoi amrywiaeth o wybodaeth a sgiliau i'r rhai sydd yno er mwyn gallu helpu rhywun sydd â diagnosis o Anhwylder Personoliaeth yn sensitif ac yn effeithlon.

  • Portreadau gan y wasg o anhwylder personoliaeth.
  • Ystadegau a ffeithiau ar anhwylder personoliaeth.
  • Beth yw ystyr anhwylder personoliaeth?  Diagnosis, clystyrau, dadleuon, pathologeiddio ymatebion i drawma.
  • Hanes anhwylder personoliaeth:  gellir ei drin, bioleg, modelau sy'n ystyriol o drawma, modelau sy'n ystyriol o ymlyniad.
  • Herio ein canfyddiadau ein hunain o anhwylder personoliaeth
  • Pam fod anhwylder personoliaeth yn ennyn ymateb cryf gan staff?
  • Enghreifftiau o anhwylder personoliaeth a dulliau cymorth
  • Stigma
  • Perthynas a ffiniau therapiwtig.

Dyddiadau

  • 23 Medi 2022 2pm - 5pm

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau