Sut allaf gael mynediad at ofal plant a ariennir?

How do I access the funded childcare?

Coronafeirws (COVID-19)

Dilynwch y ddolen hon am gyngor a chefnogaeth penodol ar y Coronafeirws ar gyfer Cynnig Gofal Plant Cymru

Pa bryd gallaf wneud cais am y Cynnig Gofal Plant?

Dyddiad Geni'r Plentyn:

1 Medi 2017 - 31 Rhagfyr 2017.  Ceisiadau ar agor - 16 Tachwedd 2020

1 Ionawr 2018 - 31 Mawrth 2018. Ceisiadau ar agor - 8 Chwefror 2021

1 Ebrill 2018 - 31 Awst 2018.  Ceisiadau ar agor - 5 Gorffennaf 2021

 

A allaf ddefnyddio mwy nag un darparwr gofal plant?

Ie - gallwch ddefnyddio hyd at DDAU leoliad gofal plant cofrestredig y diwrnod yn ychwanegol ar eu lleoliad Meithrin y Cyfnod Sylfaen (FPN) ar unrhyw ddiwrnod penodol.

Darparwyr y Cynnig Gofal Plant i Gymru ym Mhowys [293KB]

A allaf gronni fy oriau?

Na. Nid fydd croniadau / system fancio ar waith o fis Medi 2018 ar draws yr ardaloedd peilot. Bydd cyfanswm o 30 awr yr wythnos o ddarpariaeth Meithrin y Cyfnod Sylfaen a gofal plant cyfunol yn cael ei ddarparu i rieni, gyda rhieni yn dewis faint o'r 30 awr i'w ddefnyddio. Bydd unrhyw oriau na ddefnyddir mewn wythnos yn cael eu colli.

Sut fydd y cynnig yn gweithio y tu allan i amser tymor?

Bydd y cynnig gofal plant yn darparu ar gyfer hyd at 48 wythnos y flwyddyn. Mae Darpariaeth Meithrin y Cyfnod Sylfaen ar gael hyd at 39 wythnos y flwyddyn, felly bydd rhieni cymwys yn gallu cael mynediad at 30 awr o ofal plant am y 9 wythnos sy'n weddill o'r flwyddyn.

Gall rhieni cymwys gael mynediad at eu darpariaeth gwyliau o 9 wythnos pryd bynnag y byddant yn dewis. Fodd bynnag, cyfrifoldeb y rhiant yw dod o hyd i ddarparwr sy'n cynnig y ddarpariaeth sy'n gweddu orau i'w hanghenion. Er diben y cynlluniau peilot, bydd angen i rieni ddefnyddio eu darpariaeth mewn blociau wythnos o hyd. Ni ellir cronni oriau o ofal plant ar draws wythnosau.

 

 

Cyswllt

  • Ebost: fis@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 826246
  • Cyfeiriad: Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd, Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu