SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ein Cynnig i Chi

Our offer to you

On this page:

 

 

 

Cyflog Cystadleuol

Ry'n ni'n cynnig cyflog cystadleuol ac yn gwobrwyo gwaith caled ein staff. Gallwch chi weld gwybodaeth lawn am gyflogau mewn swyddi gwag unigol yn ein swyddi gwag.

Yn ôl i frig y tudalen

 

 

 

 

Hyfforddiant a Datblygiad o'r radd flaenaf

Ry'n ni'n buddsoddi yn ein gweithwyr i sicrhau bod y sgiliau a'r profiad iawn gennych i roi gwasanaeth o'r radd flaenaf i bobl Powys.

Mae'r hyfforddiant yn cynnwys datblygiad gofal cymdeithasol proffesiynol, Technoleg Gwybodaeth a datblygiad gweinyddu a rheoli. Byddwch yn gallu galw ar oruchwylydd a fydd yn eich cefnogi yn eich datblygiad proffesiynol yn eich dewis swydd.

Dysgwch fwy am hyfforddiant a datblygiad staff 

Yn ôl i frig y tudalen

 

 

 

 

Lle gwych i fyw

Mae Powys yn sir drawiadol o hardd gyda golygfeydd a chymunedau hardd a gwledig. Mae'r rhain yn dod â nifer o fuddion i'r sir megis:

  • Sioe Frenhinol Cymru
  • Gŵyl y Dyn Gwyrdd
  • Gŵyl Lenyddol Y Gelli Gandryll
  • Cwm Elan
  • Bannau Brycheiniog

Yn ôl i frig y tudalen

 

 

 

 

Pecynnau Ailgartrefu

Ry'n ni'n cynnig pecynnau ailgartrefu amrywiol hyd at £8,000 i'ch cynorthwyo i symud i fyw'n nes at eich lle gwaith newydd (yn ddibynnol ar gymhwyster). Mae hyn yn talu am gostau symud tŷ, costau cyfreithiol a Gwerthwyr Tai, lwfans Aflonyddu/Ymgynefino, benthyciadau pontio ar gyfer morgeisiau, a lwfans bod ar wahân/lletya. Hefyd gewch chi lwfans teithio sy'n talu am siwrneiau ar y penwythnos i'ch cartref blaenorol ac yn ôl (hyd nes eich bod wedi cael gwared ar eich cartref blaenorol, ond nid am fwy na thri mis)

Yn ôl i frig y tudalen

 

 

 

 

Cadw'r ddysgl yn wastad rhwng gwaith a bywyd

Ry'n ni'n ymroddedig i helpu ein gweithwyr i gael y cydbwysedd perffaith wrth ymateb i ddiwallu anghenion newidiol y gwasanaeth.

Mae Cyngor Sir Powys yn cynnig cyfleoedd gweithio ystwyth a threfniannau gweithio hyblyg. Serch hynny mae patrymau gwaith yn ddibynnol ar rôl y swydd ac anghenion y gwasanaeth. Bydd disgwyl i chi weithio trwy'ch maes dynodedig. Gall hyn olygu y byddwch yn gweithio mewn mannau gwaith eraill, rhywle arall i'ch canolfan weinyddol yn ôl anghenion y gwasanaeth.

Yn ôl i frig y tudalen

 

 

 

Gwyliau Blynyddol

Byddwch yn cael o leiaf 24 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ogystal â gwyliau banc) a fydd yn codi i 28 diwrnod ar ôl i chi gwblhau pum mlynedd o wasanaeth di-baid mewn llywodraeth leol neu wasanaethau cysylltiedig.

Yn ôl i frig y tudalen

 

 

 

Cynllun Buddion a Chynilon

Fel un o weithwyr Cyngor Sir Powys byddwch yn gallu manteisio ar ein cynllun buddion a chynilon i'ch helpu i arbed cannoedd os nad miloedd bob blwyddyn. Byddwch yn cael gostyngiadau ar siopa ar y stryd fawr, siopa bwyd, teithio, bwyta allan, atyniadau a llawer mwy. Mae gostyngiadau gwych ac arian yn ôl ar gael mewn siopau fel Tesco, Marks & Spencer, Debenhams, Costa, B&Q, Hotels.com a Sainsbury's.

Yn ôl i frig y tudalen

 

 

 

Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol Ardderchog

Ry'n ni'n cynnig aelodaeth â'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol. Mae cyfraniadau'n amrywio o

5.5% i 12.5% o gyflog pensiynadwy'n seiliedig ar faint rydych yn ei ennill. Os ydych yn trosglwyddo o gyflogwr llywodraeth leol arall bydd eich gwasanaeth blaenorol yn cael ei gyfuno â'ch cyfraniadau newydd. Efallai y bydd gweithiwr newydd yn gallu trosglwyddo eu buddion o gynlluniau eraill hefyd.

Yn ôl i frig y tudalen

 

 

 

Gofal Iechyd

Mae ein tîm iechyd galwedigaethol ar gael i gynnig cefnogaeth a chyfarwyddyd i chi ar faterion iechyd sy'n effeithio ar eich gwaith. Mae'r tîm yn cynnig gwasanaeth cyfrinachol, effeithlon ac effeithiol.

Yn ôl i frig y tudalen

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu