SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Y Broses Archwilio

Amserlen yr Archwiliad

Cyflwyno'r CDLlIonawr 2016
Cyfarfod Archwiliadol10 Mai 2016
Gohiriad o chwe misMai - Tachwedd 2016
Cyfarfod Cyn-Gwrandawiadau7 Chwefror 2017
Gwrandawiadau'n Dechrau28 Mawrth 2017
Diwedd y Gwrandawiadau28 Ionawr 2018
Adroddiad yr Arolygydd15 Mawrth 2018

 

Ar ôl cyflwyno'r CDLl galwodd yr Arolygydd Cyfarfod Ymchwiliadol ar ddydd Mawrth 10 Mai 2016 i drafod materion oedd angen rhagor o ymchwiliad cyn symud ymlaen gyda'r Archwiliad.  Yn dilyn y cyfarfod, gohiriodd yr Arolygydd yr archwiliad am chwe mis i alluogi'r Cyngor i baratoi tystiolaeth atodol ychwanegol.

Cynhaliwyd Cyfarfod Cyn-Gwrandawiad yn y Ganolfan Adnoddau'r Cyfryngau, Oxford Road, Llandrindod ar ddydd Mawrth 7 Chwefror 2017.

Dechreuodd Sesiynau'r Gwrandawiad yn y Ganolfan Adnoddau'r Cyfryngau ar ddydd Mawrth 28 Mawrth 2017 a daeth i ben ddydd Mercher 10 Ionawr 2019 yn Eglwys y Bywyd Newydd, Spa Road East, Llandrindod.

Gellir gweld yr holl ddogfennau yn ymwneud â'r Archwiliad yma.

 

 

Cyswllt

  • Ebost: ldp@powys.gov.uk
  • Teleffon: 01597 826000
  • Cyfeiriad: Polisi Cynllunio, Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys, LD1 5LG
  •  

Eich sylwadau am ein tudalennau


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu