SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Tystiolaeth atodol

Translation Required:


Mae'r dystiolaeth sy'n cefnogi'r Newidiadau o Faterion yn Codi arfaethedig o fewn Llyfrgell Archwiliad y CDLl.

Yn benodol dylid ystyried Dogfennau'r Archwiliad.

Mae'r rhain yn cynnwys y Ddogfen Archwilio - Pwyntiau Gweithredu ED039 yn codi o Sesiynau'r Gwrandawiad, oherwydd mae'r Newidiadau o Faterion yn Codi arfaethedig yn adlewyrchu'r pwyntiau gweithredu a gytunwyd gan yr Arolygydd Cynllunio fel rhan o sesiynau gwrandawiad y CDLl (Mawrth - Gorffennaf 2017).

Dystiolaeth ategol o ran Polisi RE1 - Ynni Adnewyddadwy ac Ardaloedd Chwilio Lleol (MAC123 a MAC124)

Oherwydd y diddordeb mawr a ddangosir yn y cynigion ynni adnewyddadwy yn yr CDLl, rydym wedi rhestru dolenni i'r dystiolaeth ategol a geir yn Llyfrgell yr Archwiliad yn nhrefn eu dyddiad er hwylustod.

Mai 2017

ED059 Asesiad Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel, 2017 (AECOM) [3MB]

ED059 Asesiad Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel, 2017 mapiau rhan 1 (AECOM) [13MB]

ED059 Asesiad Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel, 2017 rhan 2 Biomas (AECOM) [4MB]

(Nodyn y Cyngor: Cyfeiriwch eto ar y ddau erata i'r uchod, a gyhoeddwyd fel ED039.15 atodiadau 1 a 4 isod).

ED060 Asesiad Ynni Adnewyddadwy Powys ynghylch: Astudiaeth Sensitifrwydd y Dirwedd ar gyfer Datblygu Fferm Solar, 2017 (Enplan) [17MB]

ED060 Asesiad Ynni Adnewyddadwy Powys ynghylch: Astudiaeth Sensitifrwydd y Dirwedd ar gyfer Datblygu Fferm Solar, 2017 (Enplan) Atodiad A [37MB]

ED061 Datganiad Safbwynt ar Ynni Adnewyddadwy, Mai 2017 (PCC) [1MB]

Mehefin 2017

Gellir gweld y datganiadau a'r dystiolaeth a ddarparwyd ar gyfer Sesiynau Gwrandawiad Ynni Adnewyddadwy a gynhaliwyd ar 27 a 28 Mehefin 2017 ac mae modd eu gweld yn:

Sesiwn 15A: Ynni Adnewyddadwy - 27 Mehefin 2017

Sesiwn 15B: Ynni Adnewyddadwy (parhâd) - 28 Mehefin 2017

ED074 DATGANIAD O Dir Cyffredin rhwng CSP a'r Sefydliad Seilwaith Amddiffyn a gytunwyd ar 15 Mehefin 2017 [325KB]

ED078 Datganiad o Dir Cyffredin rhwng CSP, Scottish Power a Western Power a gytunwyd ar 26 Mehefin 2017, [278KB]  ac  e-bost oddi wrth SPEN yn cadarnhau cyfyngiadau gallu [96KB]

ED079 Gwirio Cyfyngiadau amgylcheddol Statudol ac Ardaloedd Chwilio Lleol (Mehefin 2017)

Datganiad Esboniad oddi wrth CSP [144KB]

Map Cyfyngiadau Solar Ardaloedd Chwilio Lleol (LSA) [6MB]   (Nodyn y Cyngor - cyfeiriwch hefyd at ffiniau diwygiedig yr Ardal Chwilio yn ED039.15, atodiad 5, isod)

Gorffennaf 2017

ED039.15 --'Sesiynau Gwrandawiad 25 Sesiwn Gwrandawiad 15 diwygio'r Camau Gweithredu [258KB]

Hydref 2017

ED086 Llythyr YDCW i'r Arolygydd ynglyn â'r ymgynghoriad ar y Newidiadau o'r Materion yn Codi sy'n cynnwys tabl gyfeirio ar gyfer dod o hyd i'r LSAs Solar yn y Newidiadau o'r Materion yn Codi (Mapiau'r Cynigion) a'r Astudiaeth Senstifrwydd Tirwedd [ED060] (9.10.17) [597KB]

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu