ED001 - ED020

ED001  Llythyr i'r Cyngor ynglyn â'r Cyfarfod Ymchwiliadol (Arolygydd 5.4.16) [233KB]

ED002  Llythyr i Gynrychiolwyr ynglyn â'r Cyfarfod Ymchwiliadol (PO 6.4.16) [259KB]

ED003 Gohebiaeth rhwng y Cyngor a'r Arolygydd ynglyn â'r Cynllun Gweithredu Dros Dro: 

ED004  Agenda Diwygiedig ar gyfer Cyfarfod Archwilio ar 10.5.16 [238KB]

ED005  Llythyr pellach yr Arolygydd i'r Cyngor ynglyn a'r cyfarfod ymchwiliol (6.5.16) [286KB]

ED006  Nodiadau'r Cyfarfod Archwiliol 10.5.16 (Arolygydd 25.05.16) [272KB]

ED007  Llythyr yr Arolygydd i'r Cyngor yn dilyn y Cyfarfod Archwiliol (25.05.16) [268KB]

ED008 Eitem waith ychwanegol 1 (LDP26):

ED009  Adroddiad i'r Arolygydd ar Gynnydd y Cyngor (Mehefin 2016) [235KB]

ED010  Adroddiad Cynnydd y Cyngor i'r Arolygydd (Gorffennaf 2016) [253KB]

ED011  Rhybudd y Cyngor o Gyfarfod i Drafod Cynnydd ar 15 Medi 2016 (18.8.16) [126KB]

ED012  Agenda ar gyfer y Cyfarfod i Drafod Cynnydd ar 15 Medi 2016 (18.8.16) [223KB]

ED013  Adroddiad Cynnydd y Cyngor i'r Arolygydd (Awst 2016) [234KB]

ED014  Datganiad Sefyllfa Llywodraeth Cymru ar Archwiliad CDLl Powys (12.9.16) [131KB]

ED015  Mynegai o Waith Ychwanegol a gyflwynwyd fel rhan o Sail Tystiolaeth CDLl Powys (Medi 2016) [192KB]

ED016  Nodiadau'r Cyfarfod Cynnydd ar 15.9.16 (Cyngor/Arolygydd, Medi 2016) [279KB]

ED017  Adroddiad Cynnydd y Cyngor i'r Arolygydd (Medi 2016) [227KB]

ED018 Dogfennau ymgynghori Newidiadau Penodol Ychwanegol (Hydref 2016): gweler Dogfennau Craidd/CDLl - LDP36 i LDP42 

ED019 Gohebiaeth rhwng Mr Hope, Mr Gurden a'r Arolygydd am ymgynghoriad FFC, EB38 dogfen drafnidiaeth a sail tystiolaeth:

ED020  Defnyddio Nodyn Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 (LlC, 17.11.16) [190KB]
 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu