SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

ED021 - ED032

ED021 Gohebiaeth rhwng yr Arolygydd a'r Cyngor ynghylch PPW 9 a Deddf Cynllunio (Cymru) 2015:

ED022  Llythyr Cyflwyniad a Hysbysiad o Gyfarfod Cyn-Gwrandawiad at yr holl Gynrychiolwyr (PO, 7.12.16) [286KB]

ED023  Canllawiau ar gyfer Cyfranogwyr (Arolygydd, 28.12.16) [431KB]   

ED024  Rhybudd y Cyngor o Gyfarfod Cyn-Gwrandawiad a Gwrandawiadau (Ionawr 2017) [59KB]  

ED025  Agenda ar gyfer y Cyfarfod Cyn-Gwrandawiad ar 07.02.17 (Arolygydd 31.01.17) [214KB]

ED026 Gohebiaeth rhwng Tina Douglass ar ran CPRW, a'r Arolygydd yng: PHM: 

ED027 Ymateb y Cyngor i ymholiadau'r Arolygydd / ceisiadau am wybodaeth ychwanegol:

ED028  Amserlen a Rhaglen DDRAFFT y Gwrandawiadau (Arolygydd DIWYGIEDIG 20.06.17) [580KB]

ED029 Agendâu Materion a Phynciau yr Arolygydd ar gyfer Sesiynau'r Gwrandawiadau:

ED030  Nodiadau'r Cyfarfod Cyn-Gwrandawiad a gynhaliwyd 07.02.17 (Arolygydd 09.02.17) [270KB]

ED031  Datganiad Tir Cyffredin rhwng Dwr Cymru Welsh Water (DCWW) a Chyngor Sir Powys DIWYGEIDIG Mawrth 2017 [538KB]

ED032 Datganiadau Pellach Cyfranogwyr (a dogfennau cysylltiedig):

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu