ED033 - ED040

ED033 Gohebiaeth gan ac i Mrs Rosemary Watton ar bryderon ar sylwadau'r Newidiadau Penodol Ychwanegol :

ED034 Gohebiaeth e-bost oddi wrth ac i YDCW parthed sylwadau Newidiadau Penodol Ychwanegol:  

ED035 Gohebiaeth YDCW ar e-bost parthed Ynni Adnewyddadwy Sesiwn 15: 

ED036 Gohebiaeth parthed tystiolaeth ychwanegol a Sesiwn Ynni Adnewyddadwy 15: 

ED037 Amcanestyniadau aelwydydd ar gyfer Cymru - diweddariad (LlC, Mawrth 2017) 

ED038  Datganiad Agoriadol y Cyngor 28.03.17 [203KB]

ED039 Camau Gweithredu yn codi o'r Sesiynau Gwrandawiadau (dogfennau byw): 

ED040  Datganiad Tir Cyffredin rhwng Gweithgareddau ALERT a CSP parthed safle dyranedig P58 HA9 dyddiedig 29.03.17 [231KB]

 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu