ED041 - ED060

ED041  Papur ychwanegol y cyngor ar gyfer Sesiwn 4 mewn ymateb i Gwestiwn 5.3 yr Arolygydd (03.04.17) [421KB]

ED042  Gwybodaeth a ofynnwyd amdano am Aneddiadau Gwledig Fforddiadwy ar gyfer Sesiwn Gwrandawiad 4 (CSP, Ebrill 2017) [219KB]

ED043 Recordiad sain o Sesiwn 6.1 [21MB]  ,  Recordiad sain o Sesiwn 6.2 [27MB]

ED044  Recordiad sain o Sesiwn 7 [31MB]

ED045  Diweddariad ar y caniatâd cynllunio a roddwyd ar gyfer unedau preswyl ers dyddiad sylfaenol y cynllun (01/04/2015) - AP3.5 (CSP Ebrill 2017) [592KB]  

ED046  Datganiad Sefyllfa ar Ragamcanion Aelwydydd LlC - AP3.1 (CSP Ebrill 2017). [497KB]  

ED047  Dadansoddiad o'r raddfa o dwf tai o fewn Cadarnleoedd y Gymraeg - AP2.8 (CSP Ebrill 2017) [266KB]

ED048  Diweddariad o'r ffigyrau o eiddo gwag a strategaeth cartrefi gwag - AP3.2 (CSP Ebrill 2017) [385KB]

ED049  Diweddariad o'r trywydd tai - AP3.4 (CSP Ebrill 2016) [375KB]

ED050  Datganiad Sefyllfa ar gynllunio a hanes JHLAS safle P48 HC5 - AP3.6 (CSP Ebrill 2017) [342KB]  

ED051  Cynllun safle Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog CDLl yn dangos P21 MUA1 - AP10.1 (AB Planning, Ebrill 2017) [137KB]

ED052 Recordiad sain o Sesiynau 11:

Recordiad sain o Sesiynau 11.1 [94MB]  

Recordiad sain o Sesiynau 11.2 [102MB]

Recordiad sain o Sesiynau 11.3 [113MB]

ED053  Map o stad Elan a'i pherthynas â Cheredigion (Uwchdiroedd y Gogledd) SLA - AP11.1 (Ymddiriedolaeth Cwm Elan Dwr Cymru, Ebrill 2017) [263KB]  

ED054  Gwybodaeth a Ofynnwyd Amdano ar Dai Fforddiadwy mewn Pentrefi Bach (CSP, Mai 2017) [364KB]  

ED055  Datganiad YDCW ynglyn ag Ardaloedd Tirlun Arbennig (SLAs) yng Nghynllun Datblygu Lleol Sir Fynwy - AP11.2 (YDCW, Mai 2017) [131KB]  

ED056  Canlyniadau prawf hyfywedd o drothwy 4 uned a gynhaliwyd gan y Gwasanaeth Prisio Rhanbarthol - AP4.8 (PCC, May 2017) [406KB]  

ED057  Llangynog P34 HA1 Astudiaeth Cwmpasu'r Perygl o Lifogydd - AP9.2 (Waterco, Mai 2017) [3MB]  

ED058  Adran strategaeth ddiwygiedig ar gyfer Pwyntiau Gweithredu amrywiol (CSP, Gorffennaf2017) [760KB]  

ED059  Asesiad Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel, 2017 (AECOM) [3MB]

ED060  Asesiad Ynni Adnewyddadwy Powys : Astudiaeth Sensitifrwydd Tirwedd ar gyfer Datblygiadau Ffermydd Solar, 2017 (Enplan) [17MB]  

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu