ED061 - ED080

ED061  Datganiad Sefyllfa Ynni Adnewyddadwy, Mai 2017 (CSP) [1MB]

ED062  Adolygu'r dull o ystyried archaeoleg a Chlawdd Offa yn y CDLl - AP11.4 (CSP) [6MB]

ED063  Llythyr Llywodraeth Cymru ynglyn ag arweiniad statudol ar greu a defnyddio Cofnodion yr Amgylchedd Hanesyddol - AP11.9 (LlC, Ebrill 2017) [131KB]  

ED064  Gohebiaeth e-bost rhwng YDCW a'r Arolygydd parthed Sesiwn Ynni Adnewyddadwy 15 (Mai 2017) [111KB]

ED065  Goblygiadau Gwarchodfa Biosffer Dyfi ar y system gynllunio defnydd tir - AP11.6 (YDCW, Mai 2017) [1MB]  

ED066  Y dystiolaeth ar gyfer a pholisi tuag at Bridd Carbon ym Mhowys - AP11.7 (YDCW, Mai 2017) [1MB]

ED067  Ail-ddrafft o Bolisi DM3: Tirwedd - AP11.3 (YDCW, Mai 2017) [445KB]  

ED068  Gwarchod Arfordir Powys sydd heb ei Ddatblygu - AP11.4 (YDCW, Mai 2017) [224KB]

ED069  Polisi arfaethedig YDCW Powys ar amaethyddiaeth / unedau da byw dwys - AP11.16 (Mai 2017) [106KB]

ED070 Llwybrau a awgrymir ar gyfer yr Arolygydd a gyflwynwyd gan Mrs J Lee-Tappin - 331 (Mehefin 2017): 

ED071  Gorolwg wedi'i ddiweddaru ar gyfer LANDMAP (Cyfoeth Naturiol Cymru, Mehefin 2017) [2MB]

ED072 Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 24 newydd: Yr Amgylchedd Hanesyddol a chanllawiau i gyd-fynd â'r Cyngor:  

ED073  Datganiad o Dir Gyffredin rhwng CSP a Chymdeithas Cynnyrch Mwynau a gytunwyd 26 Mai 2017 - AP7.1 & AP7.5 [403KB]

ED074  Datganiad o Dir Cyffredin rhwng CSP a Sefydliad Seilwaith Amddiffyn cytunwyd 15 Mehefin 2017 [325KB]

ED075-76 Nid oes recordiad sain ar gyfer Sesiynau 15A a 15B oherwydd derbyniwyd gwrthwynebiad.

ED077  Recordiad Sesiwn 16 [107MB]  

ED078  Datganiad o Dir Cyffredin rhwng CSP, Scottish Power a Western Power Distribution cytunwyd 26 Mehefin 2017 [278KB] , and  e-bost oddi wrth SPEN yn cadarnhau cyfyngiadau gallu [96KB]

ED079 Gwiriad o Gyfyngiadau Amgylcheddol Statudol ac Ardaloedd Chwilio Lleol Solar (Mehefin 2017): 

ED080 Cymraeg 2050: Strategaeth y Gymraeg (Llywodraeth Cymru, Gorffennaf 2017)

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu