SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Adroddiad yr Ymgynghoriad a Chyflwyniad: Ionawr 2016

LDP23 Sylwadau ar y Cynllun Adnau

LDP24  Cofrestru Safleoedd Eraill [15MB]  ac  Gwall yn y Gofrestr o Safleoedd Eraill (Ionawr 2017) [1MB]

LDP25 Adroddiad i'r Cabinet (Rhagfyr 2015)

LDP26  Adroddiad yr Ymgynghoriad (Ionawr 2016) [231KB]

Adroddiad wedi'i ddiweddaru ar yr Ymgynghoriad (Ebrill 2016) [582KB]

Adroddiad yr Ymgynghoriad (Ionawr 2017) [1MB]

Atodiadau:

*Roedd nifer o'r sylwadau a gyflwynwyd yn cynnwys dogfennau neu ddeunydd atodol nad oedd yn bosibl eu cyflwyno mewn ffurf electronig.  Mae'r rhain wedi'u rhestru yn Atodiad 5a a 5b. Mae'r Arolygydd wedi cytuno i arbed rhai fel Dogfennau Archwilio (eg ED033 y ED034). Os hoffech chi weld sylwadau penodol a gyflwynwyd yn eu cyfanrwydd cysylltwch â'r tîm CDLl drwy anfon neges at ldp@powys.gov.uk neu'r Swyddog Rhaglen.  Mae'r holl ddogfennau hyn ar gael yn y Llyfrgell Adolygu papur yn y Gwalia, Llandrindod, ac mae'r holl ddogfennau a gyflwynwyd wedi cael eu hanfon ymlaen yn llawn i'r Arolygydd Cynllunio. 

LDP27  Datganiad o'r Prif Faterion a Awgrymir i'w Hystyried yn ystod yr Archwiliad (Ionawr 2016) [247KB]

LDP28  Rhestr o gynrychiolwyr a gofynnwyd i ymddangos yn y gwrandawiadau (diweddarwyd 8.2.16) [211KB]

LDP29  Hunan Asesiad o Gadernid (Ionawr 2016) [512KB]

LDP30 Adroddiad Adnau Llawn y Cyngor (Ebrill 2015)

LDP31  Rhybudd o Gyfarfod Ymchwiliol ar 10 Mai 2016 (Ebr 2016) [136KB]

LDP32 Rhestr o Ddogfennau a Gyflwynwyd i'w Harchwilio yn cynnwys Sail y Dystiolaeth

LDP33  Llythyr a gyflwynwyd i Lywodraeth Cymru a'r Arolygiaeth Gynllunio (Ionawr 2016) [89KB]

LDP34  CDLl Adnau Cyfansawdd yn dangos y Newidiadau Penodol arfaethedig (Ionawr 2016) [3MB]

LDP35  e-bost a anfonwyd gyda Diweddariad yr Adroddiad Ymgynghori (20.5.16) [55KB]

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu