SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ymgynghoriad ar y Newidiadau Penodol Ychwanegol: Hydref 2016

LDP36  Hysbysiad o Newidiadau Penodol Ychwanegol i'r CDLl (Hydref 2016) [50KB]

LDP37  Atodlen o Newidiadau Penodol Ychwanegol Arfaethedig - Atodiad i'r CDLl Adnau (Hydref 2016) [2MB]  ac  Newidiadau Penodol Ychwanegol Atodiad 1 - Newidiadau Map (Hydref 2016) [37MB]

LDP38 Gwerthusiad Cynaladwyedd CDLl Powys (Hydref 2016) (yn cynnwys Atodiadau 1, 2 a 3) [1MB]

LDP39  Gwerthusiad o Reoliadau Cynefinoedd: Asesiad o Newidiadau Penodol Ychwanegol Arfaethedig (Hydref 2016) [518KB]

LDP40  Adroddiad Amgylcheddol SEA (Hydref 2016) (yn cynnwys Atodiadau 1, 2, 4, 5, 6A, 6B, 7 & 8) [5MB]

LDP41  Asesiad Effaith Integredig (Hydref 2016) [639KB]  

LDP42  CDLl Adnau Cyfansawdd gyda Newidiadau Penodol a Newidiadau Penodol Ychwanegol (Hydref 2016) [3MB]   

LDP43 Sylwadau a dderbyniwyd ar yr ymgynghoriad ar y Newidiadau Penodol Ychwanegol (Hydref - Tachwedd 2016):

I weld y sylwadau a wnaed ar y Rhestr o Newidiadau Penodol Ychwanegol, ewch i'r ddogfen briodol isod a chlicio ar y pwynt cyfeirio (sy'n edrych fel hyn: ® 44.1- symbol ® ac yna rhif) sy'n gysylltiedig â'r Newid Penodol Ychwanegol hwnnw.  I weld sylwadau a wnaed ar y Gwerthusiad Rheoliadau Cynefinoedd, Adroddiad Amgylcheddol yr Asesiad Amgylcheddol Strategol (SEA) a'r Gwerthusiad Cynaliadwyedd, cliciwch ar y dolenni isod.

Sylwch fod y sylwadau a welwch o fewn pwynt cyfeirio hefyd yn cynnwys unrhyw sylwadau a wnaed yn ystod camau cynharach y Cynllun Adnau a'r Newidiadau Penodol.  I weld ar ba gam y gwnaed sylw penodol, edrychwch ar y llythyren o fewn rhif adnabod y sylw:  Newidiadau Penodol Ychwanegol = U, Newidiadau Penodol = F, a'r Cynllun Adnau = V.

Rhestr o Newidiadau Penodol Ychwanegol (LDP37)

Rhestr o Newidiadau Penodol Ychwanegol arfaethedig - Atodiad i'r Cynllun Adnau (Hydref 2016) gyda phwyntiau cyfeirio. [2MB]

Newidiadau Penodol Ychwanegol - Newidiadau i'r mapiau (Hydref 2016) gyda phwyntiau cyfeirio. [38MB]

 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu