Dogfennau cefnogol

EB01*DHN Gwerthusiad o glystyrau safleoedd ymgeisiol 2012 [18MB]

EB02 *Asesiad o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr (2008) [627KB]

EB03*Asesiad o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr (Diweddariad, 2014) [1019KB]  

EB03a **Asesiad Llety Sipsiwn a Theithwyr (Mehefin 2016) [1MB]

EB03b Adroddiad Terfynol Asesiad o Lety ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr - WEDI'I CYMERADWYO (ORS - Tach 2016) [1MB]  ac  Llythyr Penderfyniad Llywodraeth Cymru i Gyngor Sir Powys (Rhag 2016) [164KB]

EB04 *Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai (2014) [38KB]  

EB05 *Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai (2015) [369KB]  

EB05a **Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer (2016) [660KB]

EB06 *LANDMAP 

EB07 *Asesiad o'r Farchnad Dai Leol (2010) a Chrynodeb Gweithredol [6MB]

EB08 *Asesiad o'r Farchnad Dai Leol (2014) Diweddariad [3MB]

EB09 *Asesiad o Fannau Agored (2015) [615KB]

EB10 *Strategaeth Treftadaeth Adeiledig Powys (2010) [13MB]

EB11 *Asesiad o Anghenion Cyflogaeth Powys: Adroddiad Craidd (2012) [877KB]  

EB12 *Asesiad o Anghenion Cyflogaeth Powys: Adroddiad Craidd - Atodiad 2015 [173KB]

EB012a Datganiad Sefyllfa Adolygiad o Anghenion Cyflogaeth Powys (Ion 2016) [893KB]

EB13a *Cynllun Datblygu Lleol Powys ac Asesiad Hyfywedd Ardoll Seilwaith Cymunedol (2014) [6MB]

EB13b **Diweddariad ar Asesiad Hyfywedd Awst 2016 (Gwasanaeth Prisiwr Rhanbarthol) [976KB]

EB14 *Astudiaeth Adwerthu Powys 2012 [326KB]  

EB15 **Astudiaeth Adwerthu Powys Atodiad 2015 (wedi'i gywiro) [610KB]  

EB16 *Strategaeth Gwastraff Powys 2014/15 [222KB]

EB17 *Asesiad Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel - Critique 2012 [135KB]  

EB18 *Asesiad Strategol Canlyniadau Llifogydd - Cam 1 2012 [4MB]

EB19 *Asesiad Strategol Canlyniadau Llifogydd - Cam 2 2013 [463KB]  

EB20 *Asesiad Effaith ar yr Iaith Gymraeg (Mehefin 2013) [4MB]

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu