Papurau Pwnc

EB21 *Tai Fforddiadwy (Mehefin 2015) [217KB]  a  Diweddariad Ionawr 2016 [253KB]  

Diweddariad o Bapur Pwnc Tai Fforddiadwy Medi 2016 [666KB]

EB22 *Methodoleg Proses ac Asesu Safleoedd Ymgeisiol (Mehefin 2015) [563KB]  

EB23 Community Facilities (January 2015) [520KB]  a  Diweddariad Ionawr 2016 [504KB]

EB24 *Cyflogaeth a Datblygu Economaidd (Mehefin 2015) [1MB]  a  Diweddariad Ionawr 2016 [368KB]

EB25 *Economi - Canol Trefi a Datblygiadau Adwerthu (Mehefin 2015) [680KB]

EB26 *Yr Amgylchedd - Yr Amgylchedd Hanesyddol (Ionawr 2015) [1MB]

EB27 *Yr Amgylchedd - Llygredd a Llifogydd (Mehefin 2015) [959KB]

EB28 *Anghenion Sipsiwn a Theithwyr ym Machynlleth (Ebrill 2015) [852KB]  

Datganiad Sefyllfa Sipsiwn a Theithwyr Medi 2016 [375KB]

EB29 *Tai a Chyflawni'r Ddarpariaeth Tai Newydd (Mehefin 2015) [1MB]  a  Diweddariad Ionawr 2016 [254KB]

Darpariaeth Tai - Cam wrth Gam a Chyflawni (Llwybr) Medi 2016 [315KB]

EB30 *Strategaeth CDLl (Mehefin 2015) [806KB]  a  Diweddariad Ionawr 2016 [425KB]  ac  Erratum i'r Diweddariad i'r Papur Pwnc Strategaeth (2016) [40KB]

EB31 *Hamdden (Mehefin 2015) [855KB]

EB32 *Ystadau y Weinyddiaeth Amddiffyn - Ardal Hyfforddi Pontsenni (Ionawr 2015) [351KB]

EB33 *Mwynau (Mawrth 2015) [358KB]

EB34 *Treftadaeth Adeiledig (Ionawr 2015) [6MB]

EB35 *Poblogaeth a Thai (Mai 2015) [430KB]  a  Diweddariad Ionawr 2016 [290KB]  

Ffigwr Gofynion Aneddleoedd Medi 2016 [994KB]

EB36 *Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel (Mawrth 2015) [95KB]  ac Ionawr 2016 - Diweddariad  

Papur Pwnc Ynni Adnewyddadwy Medi 2016 [896KB]

EB37 *Twristiaeth (Ionawr 2015) [556KB]

EB38 *Trafnidiaeth (Ionawr 2015) [499KB]  a  Diweddariad Ionawr 2016 [556KB]

EB39 *Prif Wasanaethau a Seilwaith (Chwefror 2015) [494KB]  a  Diweddariad Ionawr 2016 [422KB]

EB40 *Gwastraff (Rhagfyr 2014) [478KB]

EB41 *Yr Iaith Gymraeg a Diwylliant Cymru (Rhagfyr 2014) [1MB]  a  Diwedddariad Ionawr 2016 [1MB]

EB42a **Darpariaeth Tai 1 - Ymrwymiadau Medi 2016 [562KB]

EB42b **Darpariaeth Tai 2 - Dyraniadau Medi 2016 [599KB]

EB42c **Darpariaeth Tai 3 - Lwfans Hap-safleoedd Medi 2016 [811KB]

EB42d **Darpariaeth Tai 4 - Gorolwg Medi 2016 [498KB]

EB43 **Papur Pwnc Hyfywedd Medi 2016 [644KB]

EB44 **Tir Cyflogaeth - Dull Profi Safleoedd Medi 2016 [960KB]

ED45 **Casgliadau gwaith ychwanegol yn dilyn Cyfarfod Archwiliadol Medi 2016 [505KB]

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu