Dogfennau Powys a Dogfennau Rhanbarthol

Translation Required:

POW01 *Cynllun Cludiant Canolbarth Cymru ar y Cyd (2015) 

POW02 *Cynllun Rheoli Maetholion yr Afon Gwy - Sail y dystiolaeth a gwerthusiad o'r opsiynau (2014)

POW03 *Gweithgor Rhanbarthol Agregau De Cymru - Adolygiad Cyntaf Datganiad Technegol Rhanbarthol (2014)

POW04 *

POW05 * Strategaeth Adfywio Powys 2011 [872KB]

Cynlluniau Datblygu Awdurdodau Lleol Cyfagos:

POW06 Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog: CDLl Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog - Mabwysiadwyd Rhagfyr 2013 

POW07 Cyngor Sir Gaerfyrddin: CDLl - Mabwysiadwyd Rhagfyr 2014 

POW08 Cyngor Sir Ceredigion: CDLl - Mabwysiadwyd 2013 

POW09 Cyngor Sir Dinbych: CDLl - Mabwysiadwyd Mehefin 2013  

POW10 Cyngor Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Mon: CDLl ar y Cyd ar gyfer Ynys Mon a Gwynedd - Archwiliad Medi 2016 

POW11 Cyngor Sir Swydd Henffordd: Strategaeth Craidd - Mabwysiadwyd Hydref 2015 

POW12 Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell Nedd Port Talbot: CDLl - Mabwysiadwyd Ionawr 2016 

POW13 Cyngor Swydd Amwythig: Strategaeth Craidd - Mabwysiadwyd Chwefror 2011 Mabwysiadwyd Rhagfyr 2015

POW14 Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri: CDLl Eryri - Mabwysiadwyd Gorffennaf 2011

POW15 Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam: CDU - Mabwysiadwyd Chwefror 2005 

Other Local Docs

POW16  Canllaw Dylunio Cyngor Sir Powys ar gyfer Seilwaith Diwydiannol a Phreswyl 2002 [4MB]  (Disodlwyd)

POW17  Manyleb Dechnegol Priffyrdd Cyngor Sir Powys 2002 [4MB]  (Disodlwyd) 

POW18  Manyleb Dechnegol Priffyrdd Cyngor Sir Powys 2002 [1MB]  (Disodlwyd) 

POW19 Cynlluniau Rheoli Basn Afon

POW20 Cynllun Dalgylch ar gyfer Rheoli Llifogydd

 

POW21  Strategaeth Leol ar Reoli'r Perygl o Lifogydd [3MB]

POW22 Canllaw Gosod Cyfyngiadau Cyflymder Lleol (LlCC, 2009) [192KB]  

POW23  Strategaeth Tai Lleol Powys 2016-2020 [401KB]

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu