Dogfennau Cyffredinol

WPP01 Cylchlythyron (LlC) 

WPP02 Creu Cymru Gweithgar (2010)

WPP03 Llythyron Annwyl Prif Swyddogion Cynllunio 

WPP04 Adnewyddu'r Economi: Cyfeiriad Newydd (2010)

WPP05 Strategaeth Amgylcheddol Cymru (2006) 

WPP06 Polisi Cynllunio Mwynau Cymru (2001) - N/A

WPP07 Nodiadau Cyngor Technegol Mwynau 

WPP08 Datganiadau Gweinidogol Interim Polisi Cynllunio Mwynau - N/A

WPP09 Strategaeth Gwastraff Cenedlaethol Cymru -Tuag at Ddyfodol Di-Wastraff (2010) 

WPP10 Cymru'n Un:  Cysylltu'r Genedl - Strategaeth Trafnidiaeth Cymru (2008)  

WPP11 Polisi Cynllunio Cymru (Ionawr 2014) disodlwyd gan Polisi Cynllunio Cymru Rhifyn 8 (Ionawr 2016) a  Llythyr Prif Swyddog Cynllunio (4.1.16) [180KB]   

WPP11a  Llythyr y Prif Swyddog Cynllunio ynglyn â Pholisi Cynllunio Cymru a Llawlyfr Rheoli Datblygu (17.11.16) [209KB]

WPP11b Polisi Cynllunio Cymru Rhifyn 9 (17.11.16)

WPP11c Llawlyfr Rheoli Datblygu (17.11.16) 

WPP12 PPW Pennod 2 Cynlluniau Datblygu Lleol (Awst 2015) pdf 

WPP13 Llythyron Egluro'r Polisi (LlC) 

WPP14 Cynllun Datblygu Gwledig (2014 - 2020) 

WPP15 Nodiadau Cyngor Technegol 

WPP16 Cynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol Cymru (2015) 

WPP16a Strategaeth Trafnidiaeth Cymru (2008)

WPP17 Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (2014) 

WPP18 Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu Lleol)(Cymru) 2005 

WPP19 Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu Lleol)(Cymru) 2015 

WPP20 Cynllun Gofodol Cymru (Diweddariad 2008) 

WPP21 Arolwg Iechyd Cymru ( LlC2010) 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu