SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Canllawiau a Chynllunio Rhyngwladol a'r Undeb Ewropeaidd

Cyffredinol

INT01 Agenda 21 (Uwchgynhadledd y Ddaear, Rio de Janeiro 1992) 

INT02 Protocol Kyoto Protocol (Y Cenhedloedd Unedig Rhagfyr 1997) 

INT03 Datganiad Johannesburg ar Ddatblygu Cynaladwyedd (Uwchgynhadledd y Byd, Y Cenhedloedd Unedig Medi 2002) 

INT04 Confensiwn Fframwaith y Cenhedloedd Unedig ar Newid yn yr Hinsawdd (Y Cenhedloedd Unedig 1992)  

Yr Amgylchedd ac Adnoddau

INT05 Cyfarwyddyd Ewropeaidd ar Asesiad Amgylcheddol Strategol (2001/42/EC)

INT06 Y Cyfarwyddyd Fframwaith Dwr (2000/60/EC) (Senedd yr Undeb Ewropeaidd Hydref 2000) 

INT07 Cyfarwyddyd Ewropeaidd ar Gadwraeth Adar Gwyllt (70/409/EEC) (Senedd yr Undeb Ewropeaidd Ebrill 1979) 

INT08 Cyfarwyddydd Ewropeaidd ar Gynefinoedd - Cadwraeth Cynefinoedd Naturiol Anifeiliaid a Phlanhigion Gwyllt (92/43/EEC) (Senedd yr Undeb Ewropeaidd Mai 1992) 

INT09 Confensiwn Amrywiaeth Biolegol (Y Cenhedloedd Unedig Rhagfyr 1992) 

INT10 Confensiwn Gwlyptiroedd o Bwysigrwydd Rhyngwladol ac yn benodol fel Cynefin Adar (Confensiwn Ramsar Chwefror 1971) 

INT11 Strategaeth Bioamrywiaeth Ewropeaidd (Comisiwn Ewropeaidd 2011)  

INT12 Cyfarwyddeb yr UE ar Ansawdd Aer yr Amgylchedd ac Aer Lanach ar gyfer Ewrop (Cyfarwyddeb Fframwaith Ansawdd Aer) (2008/50/EC) (Comisiwn Ewropeaidd 2008) 

INT13 Cyfarwyddyd Ewropeaidd Swn Amgylcheddol (2002/49/EC) (Comisiwn Ewropeaidd Mehefin 2002) 

Gwastraff

INT14 Cyfarwyddyd Ewropeaidd Fframwaith Gwastraff (rWFD) [Cyfarwyddyd: 2008/98/EC]

INT15 Cyfarwyddyd Ewropeaidd Gwastraff i Safle Tirlenwi (99/31/EC) (Comisiwn Ewropeaidd Ebrill 1999) 

Arall

INT16 Confensiwn Tirlun Ewropeaidd

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu