SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Help wrth roi biniau allan ar gyfer casgliadau

Os ydych yn byw ar ben eich hunan a'ch bod yn anabl, efallai y byddwch yn gymwys i gael help i roi eich biniau allan yn barod ar gyfer casglliadau. Casgliad a chymorth (assisted collection) yw'r enw am hyn.

Pwy sy'n gymwys?

  • Byddwn ond yn gallu helpu os nad oes neb yn byw gyda chi a all roi eich biniau a blychau ailgylchu allan ar gyfer casgliadau.
  • Ni fyddwch yn gymwys os ydych yn byw ar ddiwedd lôn hir neu ffordd breifat neu os bydd eich biniau'n cael eu casglu o fan casglu cymunedol.

Os ydych yn poeni y byddwch yn cael anhawster gyda hyn, ond nad ydych yn gymwys am help, gellir prynu trolïau o amrywiol siopau neu fannau gwerthu.

Cyn i chi ymgeisio

Os oes gennych Fathodyn Glas, byddwch yn barod i gyflwyno rhif eich bathodyn a chyfeiriad yr awdurdod â'i gyflwynodd i chi. Os nad oes gennych fathodyn glas, gallwch barhau i ofyn am y cynllun casgliad a chymorth.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Byddwn yn gwirio eich manylion ar eich ffurflen gais a byddwn yn ymweld â'ch eiddo i wirio'r mynediad at eich biniau. Nid oes rhaid i chi fod yn bresennol ar gyfer yr archwiliad hwn. Yn dilyn hyn, byddwn yn anfon neges e-bost neu neges destun atoch i ddweud wrthych chi a yw eich cais wedi cael ei gymeradwyo ai peidio.

Mae'r gwasanaeth yn cael ei fonitro ac efallai y byddwn yn cysylltu â chi dros y ffôn neu e-bost i gadarnhau a ydych dal i fod angen y gwasanaeth a'ch bod yn parhau i fod yn gymwys i'w dderbyn. Rhowch wybod i ni am unrhyw newidiadau yn eich amgylchiadau a all effeithio ar eich gallu i fod yn gymwys.

Gwneud Cais am Gasgliad â Chymorth Gwneud Cais am Gasgliad â Chymorth

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu