1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Adroddiad arolwg Estyn o Awdurdod Addysg Powys wedi'i gyhoeddi
Darllen mwy

Cofrestr Treth y Cyngor

Symud o fewn Powys / Symud allan o Bowys / Mae rhywun yn eich cartref yn troi'n 18 oed / Mae rhywun yn marw
Rhestr lawn ac esboniadau o'r holl ostyngiadau sydd ar gael i bobl Powys
Os ydych chi'n symud i Bowys o ardal arall/Os nad oeddech chi'n talu treth y cyngor yn eich cyfeiriad diwethaf/Landlordiaid/Adeiladau newydd / Addasiadau newydd
Mathau arbennig o lety / Eiddo gwag / Eiddo sy'n anaddas i fyw ynddynt.
Trefniadau i fyfyrwyr / Hawlio / stopio hawlio mediannaeth unigol / Pobl mewn ysbytai, cartrefi goal neu ganolfannau cadw cyfreithiol.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu