SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ffurflen gais am y cynnig gofal plant

Childcare Offer Application Form

Coronafeirws (COVID-19)

Dilynwch y ddolen hon am gyngor a chefnogaeth penodol ar y Coronafeirws ar gyfer Cynnig Gofal Plant Cymru

Y cynnig gofal plant.Ceredigion logo

I wneud cais am y cynnig gofal plant, bydd angen i chi lenwi ffurflen gais ar-lein a fydd yn cael ei phrosesu gan Gyngor Sir Ceredigion.

Sylwch y bydd y ffurflen gais yn cau lawr ar ôl cyfnod.  Dylech ei llenwi mewn un ymgais, nid yw'n bosibl ei harbed a dod nôl ati nes ymlaen.

Bydd angen i chi roi'r dystiolaeth ganlynol er mwyn profi eich bod chi'n gymwys am y cynnig:

  • tystysgrif geni (fersiwn hir) neu
  • tystysgrif geni (fersiwn fer) gyda phrawf o gyfrifoldeb rhiant
  • Tystiolaeth o gyfeiriad - bil treth y cyngor neu fil cyfleustodau.
  • Slipiau cyflog dros dri mis.
  • Bil prif wasanaethau wedi'i dyddio o fewn y tri mis diwethaf

Gallwn brosesu eich cais dipyn cyflymach os ydych chi'n gallu atodi'r dystiolaeth at y cais.

Rhieni sy'n hunangyflogedig:

  • Os ydych chi'n hunangyflogedig, rhowch gopi o ffurflen dreth hunanasesiad mwyaf diweddar, sef ffurflen SA103.
  • Os ydych newydd ddechrau fod yn hunangyflogedig, bydd angen i chi ddangos tystiolaeth o'ch Cyfeirnod Treth Unigryw gan yr HMRC.  Bydd rhaid i chi hefyd roi amcan o'ch incwm am y flwyddyn gyntaf. 

I weld pryd y dylech wneud cais am yr oriau gofal plant 20 awr ychwanegol ewch i Sut allaf gael mynediad at ofal plant a ariennir?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost at fis@powys.gov.uk

Cais am yr 20 awr ychwanegol o ofal plant a ariennir fel rhan o Gynnig Gofal Plant i Gymru.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ar y ffurflen gais neu angen cyflwyno tystiolaeth ategol, dylid eu hanfon i dîm Gofal Plant Ceredigion trwy e-bost: gofalplantpowys@ceredigion.gov.uk neu dros y ffôn ar 01545 570881. 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu